Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi powiatowej nr 5599P Doruchów – Kępno
Remont drogi powiatowej 5574P Mikstat – Ostrzeszów, na odcinku Siedlików – Mikstat
Remont drogi powiatowej 5585P Palaty do granicy województwa – etap III
https://powiatostrzeszowski.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-1/

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wyniesionym przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 005611P ulica Łąkowa w Ostrzeszowie

Back to top button
Skip to content