AktualnościWszystkie

Wielojęzyczność i wielokulturowość w Zespole Szkół nr 2 – Erasmus+

22 września zakończyły się mobilności zagraniczne nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie.

Wyjazdy na szkolenia językowe, metodyczne i kursy dotyczące technologii informacyjno-cyfrowych odbyły się dzięki  dofinansowaniu z UE przyznanemu dla realizacji projektu „Wielojęzyczność i wielokulturowość – wprowadzamy szkołę w Europejski i cyfrowy świat na kolejne 50 lat” w ramach programu Erasmus+.

Mapa miejsc docelowych podróży projektowych jest bardzo bogata i zróżnicowana nie tylko pod względem geograficznym ale również kulturowym.  30 uczestników projektu przebywało przez okres dwóch tygodni w  centrach szkoleniowych  w Irlandii, Francji,  Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech, na Malcie, Cyprze i Sycylii.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie kursu i podniesienie kwalifikacji językowych. Ponadto nauczyciele otrzymali dokument Europass mobility potwierdzający rozwój umiejętności komunikacyjnych, cyfrowych, organizacyjnych i miękkich. Relacje z pobytu w projektowych miejscach docelowych są dostępne na stronie internetowej szkoły.

Rozpoczęto intensywne upowszechnianie rezultatów projektu nie tylko w szkole, ale również w środowisku lokalnym. Po powrocie z zagranicy uczestnicy projektu podzielili się doświadczeniami z kursów oraz wymienili się dobrymi praktykami w nauczaniu z nauczycielami pracującymi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych powiatu ostrzeszowskiego. Dzielenie się rezultatami projektu bardzo pozytywnie wpływa na społeczność uczniowską. Wiedza o kulturze destynacji projektowych jest na bieżąco przekazywana uczniom podczas godzin wychowawczych oraz wplatana w scenariusze lekcji przedmiotowych, co stanowi największą wartość dodaną realizowanego projektu. Dzięki nabytej podczas pobytów za granicą wiedzy kulturowej i umiejętnościom z zakresu TIK we wrześniu odbyły się ciekawe eventy zorganizowane dla uczniów, m.in. Europejski Tydzień Języków oraz otrzęsiny klas pierwszych w stylu włoskim. Wydarzenia te przyczyniły się do poszerzenia wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej oraz  kultury Włoch – kraju, w którym uczniowie Zespołu Szkół nr 2 odbywają praktyki zagraniczne. Nabyta wiedza będzie  pomocna podczas pobytu we Włoszech, szczególnie w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku odmiennym etnicznie i kulturowo.  Relacja fotograficzna ze wszystkich imprez jest dostępna na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku szkolnym. 

Kadra nauczycielska Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie szkoliła się wspólnie z dydaktykami i edukatorami pochodzącymi z różnych krajów Europy, co  w efekcie skutkuje nie tylko podniesieniem kompetencji zawodowych, ale również nawiązaniem nowych kontaktów międzynarodowych w celu podjęcia współpracy z nauczycielami z Czech, Bułgarii, z Florencji i Dublina. To z kolei  uatrakcyjni przyszłą ofertę edukacyjną placówki i wzmocni jej pozycję na edukacyjnej arenie międzynarodowej.

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie będą kontynuować upowszechnianie  rezultatów projektu w środowisku lokalnym a koordynator projektu – Katarzyna Kubiak-Moś może udzielić cennych wskazówek dotyczących prawidłowej realizacji projektów  w ramach programu Erasmus+.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content