Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych powiatu ostrzeszowskiego – archiwum

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego”

- baner_wrpo_crg_550.png

 

CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH REJESTRÓW PUBLICZNYCH

POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO

Numer projektu

RPWP.02.01.02-30-0006/16

Całkowity koszt przedsięwzięcia

1 607 780 zł

Dofinansowanie z EFRR    

1 366 613 zł

Wkład własny

241 167 zł

Powiat Ostrzeszowski przystąpił do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Dzięki pozyskanym funduszom Powiat zaktualizuje i zmodernizuje zgromadzone rejestry publiczne oraz wdroży system e-usług, które przyczynią się do zwiększenia dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych geodezyjnych dotyczących obszaru powiatu ostrzeszowskiego przez przedsiębiorców i mieszkańców powiatu. Z unowocześnionej infrastruktury teleinformatycznej oraz cyfrowych zasobów korzystać będą:

  • Geodeci – wykonawcy prac geodezyjnych,
  • Komornicy,
  • Rzeczoznawcy majątkowi,
  • Obywatele i przedsiębiorcy.

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych wraz z wdrożeniem e-usług pozwoli odbiorcom projektu, bez konieczności wizyty w urzędzie, uzyskać łatwy i szybki dostęp do niezbędnych dokumentów. Dzięki realizacji projektu, osoby chcące pozyskać materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, będą mogły pobrać dokumenty w formie cyfrowej i dokonać płatności elektronicznej. Pozwoli to na zoptymalizowanie czasu pracy i kosztów związanych z dotarciem do niezbędnych danych. Geodeci jako wykonawcy prac geodezyjnych zyskają m.in. możliwość elektronicznego zgłaszania tych prac i pozyskania materiałów zasobu do ich wykonania. Komornicy dzięki e-usługom otrzymają dostęp do danych ewidencyjnych określających właścicieli nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi uzyskają dane z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci zbioru danych lub wyciągu. Obywatele i przedsiębiorcy będą mogli otrzymać elektronicznie m.in. wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, kopie mapy zasadniczej.

Realizacja projektu przyczyni się ponadto do poprawy efektywności pracy administracji publicznej w powiecie. Wdrożenie e-usług stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewódzkim.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec czerwca 2018 roku.

- mapa_dotacji_wrpo_crg_550.png

 

Starostwo Powiatowe Ostrzeszów
Back to top button
Skip to content