Projekt PERFECT w Zespole Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizuje projekt on. „Profesjonalny, doświadczony, rozważny, elastyczny, efektywny, twórczy stażysta i pracownik”. Jego celem jest między innymi podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów klas trzecich technikum z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie zgodnych z profilem kształcenia podczas zagranicznych praktyk zawodowych w Palermo i w Maladze, a także podwyższenie praktycznych umiejętności komunikowania się w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawodowego oraz poznanie języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie koniecznym do podstawowej komunikacji. Więcej informacji na temat projektu znajduje się tutaj:

Back to top button
Skip to content