Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732 07 50
Dom Pomocy Społecznej
w Kobylej Górze
ul. gen. Wł. Sikorskiego 1, 63-507 Kobyla Góra
tel. 62 731 62 18
Dom Pomocy Społecznej
w Kochłowach 
63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732 07 05
Dom Pomocy Społecznej
w Marszałkach
63-520 Grabów nad Prosną
tel. 62 732 07 00
I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Zamkowa 21, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732 07 10
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
ul. gen. Wł. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732 07 15
Zakład Aktywności Zawodowej
w Książenicach
ul. Dożynkowa 1a, Książenice, 63-520 Grabów nad Prosną,
tel. 62 730 58 44
Zespół Szkół  nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732 07 80
Zespół Szkół  nr 2
im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej
ul. Krańcowa 7, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732 07 75
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. gen. Wł. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732 03 67
Dom Dziecka w Książenicach ul. Dożynkowa 1a, Książenice, 63-520 Grabów nad Prosną,
tel. 519 332 729
Dom Dziecka w Ostrzeszowie ul. gen. Wł. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732 07 08
Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732 07 90
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Al. Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 503 22 36
Magdalena Kułak
Back to top button
Skip to content