Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732-07-50
Dom Pomocy Społecznej
w Kobylej Górze
ul. Sikorskiego 1, 63-507 Kobyla Góra
tel. 62 731-62-18
Dom Pomocy Społecznej
w Kochłowach
63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732-07-05www.dps-kochlowy.pl
Dom Pomocy Społecznej
w Marszałkach
63-520 Grabów nad Prosną
tel. 62 732-07-00www.dpsmarszalki.pl
I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Zamkowa 21, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732-07-10
Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy
ul. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732-07-15
 
Zespół Szkół  nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Sikorskiego 9, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732-07-80
Zespół Szkół  nr 2
im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej
ul. Krańcowa 7, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732-07-75
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732-03-67
 
Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732-07-90
Dom Dziecka ul. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732-07-08
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia

Zakład Aktywności Zawodowej
w Książenicach

A. Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 503 22 80
www.szpital.ostrzeszow.plul. Wiejska 34 63-520 Grabów n. Prosnątel. 62 730 58 44
Magdalena Kułak
Back to top button
Skip to content