Cyfrowy Powiat

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Projekt grantowy „Cyfrowy Powiat”

Całkowita wartość projektu: 165 795,00 zł
Wartość dofinansowania: 165 795,00 zł
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy (nie dłużej niż do 31 października 2023)

Projekt przewiduje rozwój cyfrowy powiatu ostrzeszowskiego poprzez realizację usług publicznych na drodze teleinformatycznej za pomocą zwiększenia poziomu cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Starostwo Powiatowe obecnie nie posiada wystarczających narzędzi niezbędnych do monitorowania i reagowania na zagrożenia cybernetyczne. Aktualnie Beneficjent korzysta w małym zakresie z rozwiązań jakie umożliwia chmura obliczeniowa. Pozyskane środki pozwolą na rozszerzenie usług w chmurze, monitoring posiadanej infrastruktury teleinformatycznej oraz zachować ciągłość wsparcia posiadanych systemów bezpieczeństwa.

Powyższy stan(może obecne zabezpieczenia) nie pozwala na wczesne wykrywanie zagrożeń sieciowych, a co za tym idzie jest podatny na cyberzagrożenia zwłaszcza w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie.

Beneficjent w ramach planowanego zadania zakupi sprzęt IT (wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi). Zakupione zostaną licencje na system EDR wykrywania zagrożeń, licencje niezbędne do realizacji zdalnej pracy, wspierające realizację zadań ustawowych oraz bieżącą obsługę obywatela. Kolejnym elementem cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie będzie zakup usług chmury obliczeniowej oraz szkolenia stacjonarnego w zakresie:
oprogramowania, licencji oraz pozyskanych usług chmurowych i cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu Beneficjent przewiduje również modernizację oprogramowania/systemu związanego z bezpieczeństwem styku sieć LAN/WAN zakupi licencję dla urządzenia UTM, zmodernizuje system kopii zapasowej. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa JST oraz zakup specjalistycznego oprogramowania wraz z usługami doradczymi.

Back to top button
Skip to content