Ciągle Uczę się, Rozwijam I Edukuję moich uczniów!

Zadaniem projektu mobilności kadry edukacyjnej i administracyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie jest wysłanie grupy grona pedagogicznego, sekretarza szkoły i bibliotekarza na kurs języka angielskiego do Irlandii i Wielkiej Brytanii w celu nabycia/ podniesienia umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Dzięki kursom prowadzonym za pomocą nowoczesnych metod CLIL i odwróconego nauczania, uczestnicy zdobędą lub podwyższą znajomość tego języka poprzez zajęcia ale również kontakty międzynarodowe z uczestnikami z różnych krajów. Nabyte językowe umiejętności oraz zebrane doświadczenia pozwolą uczestnikom lepiej przygotować się do pracy zawodowej i zwiększą ich zdolności adaptacyjne zagranicą. Ponadto dyrektor szkoły odbędzie staż we włoskiej szkole podpatrując codzienną pracę swojego odpowiednika (job shadowing). Zaowocuje to usprawnieniem pracy naszej szkoły i wprowadzeniem ciekawych rozwiązań i ulepszeń pracy w naszej placówce. Jeden z nauczycieli j. angielskiego przeprowadzi zajęcia w tym języku dla włoskiej młodzieży (techers assigment), co winno dać wiele cennych doświadczeń i spostrzeżeń, które on i nauczyciele języków obcych będą mogli wykorzystać na swoich zajęciach. Czternaścioro uczestników, którzy wezmą udział w projekcie, to nauczyciele mianowani lub dyplomowani oraz sekretarz szkoły i bibliotekarz. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem w swojej dziedzinie. Efektem projektu będzie podniesienie jakości pracy szkoły, a planowane działania na rzecz mobilności są wpisane w szerszą strategię rozwoju szkoły. Poszerzenie możliwości naszej szkoły poprzez znajomość języków obcych jej pracowników i dzięki temu dobrze wykształcona w ostrzeszowskim „ogólniaku” młodzież zachęcona do współpracy międzynarodowej, może w przyszłości śmielej nawiązywać relacje z zagranicznymi koleżankami/kolegami.

Back to top button
Skip to content