Współpraca z Drohobyczem

 • 03-05 listopada 2011 roku – wizyta delegacji z Powiatu Ostrzeszowskiego na Ukrainę w celu nawiązania kontaktów
 • 2003 – 2006 współpraca w zakresie wymiany młodzieży, wsparcia ludności pochodzenia polskiego zamieszkującej w Drohobyczu oraz wymiana doświadczeń samorządowych
 • 2005 rok –nawiązanie współpracy z Caritasem na Ukrainie oraz akcja Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie „ Przekażmy zbędną książkę na Ukrainę”. Zebrane książki przesłane zostały Szkole Polskiej w Drohobyczu.
 • Wrzesień 2006 roku – podpisanieUmowy Partnerskiej o współpracy pomiędzy Miastem Drohobyczem na Ukrainie a Powiatem Ostrzeszowskim.
 • Przekazanie dochodu z VIII Balu Starosty Ostrzeszowskiego na rzecz wsparcia renowacji zabytkowego cmentarza w Drohobyczu oraz przekazanie Szkole Polskiej w Drohobyczu kompletu mebli wypoczynkowych firmy Unimebel Ostrzeszów
 • Kwiecień 2007 roku – Wizyta dzieci z Drohobycza w domach rodzin w Powiecie Ostrzeszowskim podczas Świąt Wielkanocnych
 • Wizyta i udział ukraińskich sportowców w XXXXIII Crossie Ostrzeszowskim
 • Wizyta i udział przedstawicieli Drohobycza w Dożynkach Powiatowo – Gminnych w Powiecie Ostrzeszowskim
 • Wrzesień 2007 roku – wizyta przedstawicieli Powiatu Ostrzeszowskiego w obchodach Święta Miasta Drohobycz
 •  Wrzesień 2008 roku – wizyta przedstawicieli Powiatu Ostrzeszowskiego w obchodach Święta Miasta Drohobycz
 • Nawiązanie parterskich kontaktów przez Zespół Szkół nr 3 w Ostrzeszowie z Liceum Politechnicznym w Drohobyczu
 • 22-24 stycznia 2010 roku – delegacja Liceum Politechnicznego z Drohobycza odwiedziła swoją parterską szkołę: Zespół Szkół nr 3
 • 20-22 września 2010 roku – wizyta delegacji z Polski w Drohobyczu na obchodach święta miasta
 • 20-22 września 2011 roku – wizyta delegacji z Polski w Drohobyczu na obchodach święta miasta

 

Katarzyna Nowak

 

2012

 • We wrześniu delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego (A. Mickiewicz, B. Powązka, M. Dłubak) uczestniczyła w obchodach Święta Miasta Drohobycza
 • Na zaproszenie Rady Miejskiej Drohobycza oraz Dyrekcji Liceum Politechnicznego
  w Drohobyczu, w dniach 22 – 24 marca 2012 roku w Drohobyczu na Ukrainie przebywała delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego.

Powiat Ostrzeszowski reprezentowali: Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych Tadeusz Pelc, Asystentka Starosty Marta Psikus, a  także dyrektorzy  szkół współpracujących z Liceum Politechnicznym w Drohobyczu – dyrektor ZS nr 3 w Ostrzeszowie Witold Jakubczyk oraz dyrektor szkoły w Litomyślu Ivo Jiranek. Podczas oficjalnego spotkania  Mer Miasta Drohobycz Oleksij Radzijewskij oraz Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki omówili szczegóły dalszej współpracy. Dzięki przychylności Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, w kwietniu w jego biurze w Brukseli staż odbędzie pracownik Urzędu Miasta Drohobycza. Natomiast w maju  przez dwa tygodnie, w Ostrzeszowie przebywać będą pracownicy Wydziału Pracy i Polityki Socjalnej, którzy zapoznają się z rozwiązaniami stosowanymi w tej sferze w powiecie ostrzeszowskim. Podczas pobytu delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego odwiedziła Ogólnoukraińskie Koordynacyjno – Metodyczne Centrum Nauczania i Kultury Polskiej. W trakcie spotkania dyrektor Centrum i jednocześnie Prezes Zjednoczenia Nauczycieli na Ukrainie Adam Chłopek mówił o potrzebach i planach na  najbliższą przyszłość. Jesienią br. w Drohobyczu mają odbyć się „ Dni Kultury Polskiej”, do udziału w których został zaproszony Powiat Ostrzeszowski. Jednym z punktów pobytu była także wizyta w Ośrodku Caritas w Drohobyczu, oraz przekazanie na ręce z-cy dyrektora Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej Artura Deski darów żywnościowych ufundowanych przez firmę PROFI. Warto wspomnieć, że od kilku lat trwa współpraca pomiędzy ZS Nr 3 w Ostrzeszowie a liceum politechnicznym w Drohobyczu i szkołą ogrodniczą w Czechach (Středni škola zahradnická Litomyŝl). Partnerzy realizują wspólne przedsięwzięcia, m.in.: Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie, Festiwal Pierogów na Ukrainie, wizyty nauczycieli ukraińskich w Polsce, rewizyty na Ukrainie, praktyki uczniów ukraińskich w Polsce.

 • Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas ostatniego spotkania Starosty Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego z Merem Miasta Drohobycz Oleksijem Radzijewskim, dwie przedstawicielki Rady Miejskiej Drohobycza w czerwcu 2012 roku, odbyły 10-dniową praktykę w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostrzeszowskiego, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Pani Oksana Matchyshyn jest Dyrektorem Centrum Socjalnego dla Dzieci, Rodzin i Młodzieży Rady Miejskiej Drohobycza, natomiast Pani Hylina Labiak jest Zastępcą Naczelnika Wydziału Socjalnego Rady Miejskiej Drohobycza. Pobyt w Ostrzeszowie Panie rozpoczęły od spotkania z władzami powiatu ostrzeszowskiego oraz Dyrektor PCPR w Ostrzeszowie Bożeną Powązką.

2013

 

 • W dniach od 19 do 21 września na zaproszenie Mera Miasta Oleksieja Radziejewskiego przebywała w Drohobyczu (zachodnia Ukraina) delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego. W skład delegacji, na czele której stała wicestarosta Zofia Witkowska, weszli również członek Zarządu Powiatu Adam Mickiewicz oraz sekretarz Powiatu Ireneusz Jeziorny. Wizyta miała związek z uroczystościami z okazji 900-lecia Drohobycza oraz Święta Miasta, które przypada 21 września. Drohobycz, obok niemieckiej Miśni i Blankenburga, jest miastem partnerskim Powiatu Ostrzeszowskiego. Stosowne porozumienie podpisane zostało w 2006 roku. Współpraca obu partnerów polega na wzajemnej wymianie doświadczeń, wymianie młodzieży, umożliwieniu odbywania stażów. Stronie ukraińskiej zależy na zdobywaniu doświadczeń oraz pomocy w relacjach z Unią Europejską, w przededniu podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej. Powiat Ostrzeszowski wspiera również miejscową Caritas oraz organizacje polonijne. W trakcie pobytu w Drohobyczu delegacja wizytowała zmodernizowany obiekt Caritas prowadzony przez o. Igora Kazankiewicza oraz Ośrodek Wolontariatu kierowany przez Artura Deskę. Caritas Drohobycka prowadzi szeroką działalność polegającą na pomocy osobom niepełnosprawnym, prowadzi warsztaty terapii, pomaga ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, bezdomnym. Trwają również prace nad uruchomieniem ośrodka dla uzależnionych „Nazaret”. W swej działalności Caritas liczy na każdą pomoc ze strony zainteresowanych ludzi i instytucji. Sytuacja gospodarcza na Ukrainie nie pozwala bowiem na wsparcie ze strony państwa. Caritas cały czas boryka się z wieloma problemami, zwłaszcza materialnymi. Delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego przekazała Caritas pomoc w postaci żywności podarowanej przez firmy z terenu powiatu. Pod koniec roku na Święta Bożego Narodzenia na zaproszenie wicestarosty Zofii Witkowskiej przyjedzie do Ostrzeszowa kolejna grupa dzieci i młodzieży z biednych rodzin z Drohobycza i okolic, która gościć będzie w polskich rodzinach. W trakcie pobytu przeprowadzona zostanie akcja zbiórki żywności. Ze strony Caritas wyszła propozycja przyjęcia wolontariuszy do pracy w Drohobyczu, Caritas zapewnia wyżywienie i nocleg, istnieje również możliwość zorganizowania wypoczynku dla młodzieży w chacie w górach (Karpaty). Oficjalna strona Samborsko – Drohobyckiej Caritas: www.caritas-sde.org. Delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego wzięła również udział w spotkaniu władz miasta z przedstawicielami sześciu organizacji pozarządowych wyróżnionych przez Radę Miasta Drohobycza, wśród których znalazła się wspierana przez powiat Caritas. W drugim dniu pobytu delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego wzięła udział w uroczystościach z okazji Święta Miasta Drohobycza. Oprócz ostrzeszowskich samorządowców na uroczystości przybyły władze samorządowe Sanoka, Bytomia, Nielisza(Lubelskie) oraz Powiatu Myszkowskiego. W imieniu starosty ostrzeszowskiego, wicestarosta Zofia Witkowska zaprosiła mera Drohobycza Oleksieja Radziejewskiego do odwiedzenia powiatu ostrzeszowskiego. W czasie uroczystości z okazji Święta Miasta prezentowano stoiska z lokalnymi wyrobami. Wicestarosta Zofia Witkowska w czasie wystąpienia pozdrowiła mieszkańców Drohobycza i okolic i życzyła im powodzenia w życiu oraz wytrwałości w dążeniu Ukrainy do stowarzyszenia z Unią Europejską. Delegacja Powiatu miała również okazję poznać, słynący z leczniczych wód, kurort (znany jeszcze z czasów II RP) Truskawiec.

2014

 • Prowadzona jest bieżąca korespondencja z partnerami na Ukrainie. Rewolucja w tym kraju, dosięgła także Drohobycza, gdzie doszło do  obalenia dotychczasowej władzy. Aktualnie funkcję mera pełni sekretarz rady miejskiej.
 • Samorząd powiatowy w Ostrzeszowie, jeszcze w grudniu ubiegłego roku, wystosował za pośrednictwem posłów do PE z wielkopolski, apel do Parlamentu Europejskiego popierający dążenia Ukrainy do stowarzyszenia z UE.
 • Wiosną br. przeprowadzony został wywiad wśród polskich partnerów Drohobycza (Legnica, Bytom, Dęblin, Sanok, powiat myszkowski), czy zamierzają wspomóc swoich ukraińskich przyjaciół. Pytanie zostało zadane
  w ślad za pismem, które skierował do nas drohobycki partner w sprawie przekazania na Ukrainę nieużywanych komputerów i kamizelek kuloodpornych. Uzyskaliśmy informację, iż miasto Bytom zaproponowało partnerom sfinansowanie badań profilaktycznych (EKG) na  nowym sprzęcie, który posiada szpital. Dwie osoby skorzystają z tej możliwości. Starosta ostrzeszowski zaproponował zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z Drohobycza, niestety ze względu na utrudnienia w wyjazdach z kraju nie skorzystają oni z zaproszenia.
 • Sytuacja w mieście jest na tyle spokojna, iż nie wymaga zewnętrznej interwencji. Jeżeli obecny stan się utrzyma, nasi partnerzy wystosują dla nas zaproszenie do udziału w obchodach Święta miasta Drohobycza we wrześniu br.
 • W drugiej połowie czerwca na prośbę ukraińskich partnerów, wystosowaliśmy zaproszenia dla 5 pracowników Urzędu Miejskiego w Drohobyczu, by umożliwić im przejazd na terytorium naszego kraju.
 • W dniach 9-12.10.2014 przedstawiciele Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie oraz przedstawiciele samorządu powiatowego w Ostrzeszowie (wicestarosta Zofia Witkowska oraz członek Zarządu Powiatu Adam Mickiewicz) przebywali w Drohobyczu na zaproszenie Dyrektora Szkoły Iwo Iranka podczas odbywającego się tam Festiwalu Pierogów.

Marta Jędrysiak

Współpraca z Drohobyczem – galeria

 

Back to top button
Skip to content