Urządzenie terenu rekreacyjnego przy budynku D, ZS nr 2 przy ulicy Zamkowej 10 w Ostrzeszowie

Operacja pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy budynku D, ZS nr 2 przy ulicy Zamkowej 10 w Ostrzeszowie” mająca na celu rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie OLGD poprzez urządzenie terenu rekreacyjnego przy budynku D Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana jest przez Powiat Ostrzeszowski w ramach
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
NA LATA 2016-2020 STOWARZYSZENIA „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”.

Całkowita wartość projektu: 319 336,01 zł

Wartość dofinansowania: 203 193,00zł

Data rozpoczęcia projektu: 26.01.2024r.

Data zakończenia projektu: 30.06.2024r.

Cel projektu: Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie OLGD poprzez urządzenie terenu rekreacyjnego przy budynku D Zespołu Szkół nr 2 usytułowanego przy ul. Zamkowej 10 w Ostrzeszowie.

Opis: Operacja polegać będzie na urządzeniu terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie strefy biesiadnej z wiatami, grillem i miejscem na palenisko. Realizacja operacji wynika ze wzrostu zainteresowania na obszarze LGD aktywnymi formami spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu roślinności. Obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny dla mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego na podstawie Regulaminu w którym będą określone godziny otwarcia obiektu. Teren przy budynku D znajduje się w centrum Ostrzeszowa w sąsiedztwie parku co dodatkowo wpłynie na pełne wykorzystanie planowanej inwestycji. Sąsiedztwo szkół i przedszkoli umożliwi wykorzystanie miejsca na zajęcia w plenerze dzieci i młodzieży. Będzie to także idealne miejsce spotkań dla starszych mieszkańców obszarów LGD.

Back to top button
Skip to content