W teatrze życia

Tytuł projektu: W teatrze życia

Koordynator: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sklodowskiej-Curie w Ostrzeszowie

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA210-SCH-000082460

Program: Erasmus+

Akcja 2 – Partnerstwa na małą skalę w sektorze EDUKACJA SZKOLNA

Czas trwania: 01.10 2022 – 31.03. 2024

Dofinansowanie: 60,000 EUR

Partnerzy:

Geniko Lykeio Iteas – Grecja

ISTITUTO GESU’ NAZARENO DELLE SALESIANE DI DON BOSCO – SCUOLA MARIA AUSILIATRICE – Włochy

CELE:

– zaangażowanie uczniów w przygotowanie spektaklu, rozpoznanie własnych możliwości i ograniczeń, stworzenie zespołu, w którym każdy znajdzie swoje miejsce,

– przełamywanie barier kulturowych, porozumiewanie się w języku angielskim,

– umożliwienie wykazania się inicjatywą, przezwyciężenia trudności społecznych i zaprezentowania swoich talentów,

– podnoszenie świadomości młodzieży na temat praw człowieka, nierówności społecznych, problemów świata współczesnego, adaptacji społecznej za pomocą działań empirycznych, technik teatralnych i dramy edukacyjnej, sztuki teatralnej,

– zachęcenie młodzieży do obcowania z kulturą wysoką i teatrem, zarówno poprzez prezentacje teatralne o historii teatru, jego przedstawicielach i najważniejszych sztukach w kraju poszczególnych organizacji,

– aktywizowanie seniorów i zachęcanie ich do działania.

DZIAŁANIA:

Planujemy wdrożyć 5 głównych działań: 2 spotkania online (rozpoczęcie i podsumowanie) oraz 3 wizyty w szkołach partnerskich (Grecja, Włochy, Polska). Podczas mobilności zagranicznych zamierzamy poznać pochodzenie teatru (Grecja), podążać szlakiem włoskiego teatru (Rzym) oraz poznać zawód aktora od podszewki w jednym z polskich teatrów (Polska). Każde spotkanie zakończy się spektaklem napisanym, przygotowanym i zagranym przez uczestników projektu. Publiczność stanowić będzie społeczność szkolna i lokalna, członkowie społeczności szkolne i lokalne, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

REZULTATY:

Niematerialne: zapoznanie uczniów z kulturą i językiem narodu greckiego, włoskiego, polskiego, otwarcie ich na różnice kulturowe i społeczne, poprawa kondycji emocjonalnej młodzieży poprzez zajęcia skupione na różnicach kulturowych i społecznych, poprawa kondycji emocjonalnej młodzieży poprzez podejmowane działania i kontakt z rówieśnikami, angażowanie uczniów w działania, posługiwanie się językiem teatru i sztuki, podejmowanie prób wyrażania swoich emocji, wzrost umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.

Materialne: nagrania wideo, zdjęcia, słowniki, ulotki, plany lekcji, scenariusze.

Koordynatorka projektu

Anna Błoch

Back to top button
Skip to content