Wszystkie

Urządzenie Ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Urządzenie Ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie” mająca na celu rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie LGD poprzez urządzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2
w Ostrzeszowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Operacja realizowana jest przez Powiat Ostrzeszowski w ramach

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

NA LATA 2016-2020 STOWARZYSZENIA „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”.

 

Całkowita wartość projektu: 278 829,93 zł

Wartość dofinansowania: 177 419 zł

Data rozpoczęcia projektu: 8.12.2017r.

Data zakończenia projektu: 30.06.2018r.

Cel projektu: Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Opis: Operacja polegała na urządzeniu ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy ZS nr 2 w Ostrzeszowie. Decyzja o realizacji projektu wypływa z rosnącej potrzeby spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się miejsca związane z  uprawianiem  różnych dyscyplin sportu, których  na dzień dzisiejszy, na terenie LSR jest ciągle mało. Przedmiotowa operacja polegała na: – urządzeniu siłowni zewnętrznej, – urządzeniu placu do mini golfa, – przygotowaniu – 3 torowej bieżni oraz placu do gry w siatkówkę plażową. Tego typu miejsce do rekreacji jest innowacyjne w skali całego obszaru OLGD  i w sposób znaczący poprawia jakość życia mieszkańców oraz odwiedzających nas turystów. Dodatkowo sąsiedztwo szkoły ponadgimnazjalnej znacząco wpływa na pełne wykorzystanie tego terenu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content