Wszystkie

Urządzenie Ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Urządzenie Ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie” mająca na celu rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie LGD poprzez urządzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2
w Ostrzeszowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Operacja realizowana jest przez Powiat Ostrzeszowski w ramach

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

NA LATA 2016-2020 STOWARZYSZENIA „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”.

 

Całkowita wartość projektu: 278 829,93 zł

Wartość dofinansowania: 177 419 zł

Data rozpoczęcia projektu: 8.12.2017r.

Data zakończenia projektu: 30.06.2018r.

Cel projektu: Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Opis: Operacja polegała na urządzeniu ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy ZS nr 2 w Ostrzeszowie. Decyzja o realizacji projektu wypływa z rosnącej potrzeby spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się miejsca związane z  uprawianiem  różnych dyscyplin sportu, których  na dzień dzisiejszy, na terenie LSR jest ciągle mało. Przedmiotowa operacja polegała na: – urządzeniu siłowni zewnętrznej, – urządzeniu placu do mini golfa, – przygotowaniu – 3 torowej bieżni oraz placu do gry w siatkówkę plażową. Tego typu miejsce do rekreacji jest innowacyjne w skali całego obszaru OLGD  i w sposób znaczący poprawia jakość życia mieszkańców oraz odwiedzających nas turystów. Dodatkowo sąsiedztwo szkoły ponadgimnazjalnej znacząco wpływa na pełne wykorzystanie tego terenu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Skip to content