Od Republiki Rzymskiej do Rzeczpospolitej

Projekt PO WER

Celem projektu jest uświadomienie uczniom silnych powiazań kulturowych, ustrojowych i prawnych w Europie oraz wzmocnienie europejskiego poczucia wspólnoty. Działania mają pokazać podobieństwa miedzy państwami i ukazać bezsensowność ukazywania różnic i tworzenia konfliktów na tej bazie pomiędzy niektórymi środowiskami. Mają pokazać, ze nie warto opierać się˛ na tym, co dzieli, lecz wzmacniać to, co łączy. Uczestnicy maja˛ nauczyć się˛ krytycznego analizowania informacji z różnych źródeł, ale tez ich selekcjonowania zgodnie z tematem projektu oraz przetwarzania.

Mają okazje˛ uczyć się˛ pracować w grupie, gdzie jedynym˛ językiem jest język angielski, czyli język obcy dla obu współpracujących szkół z Ostrzeszowa i Rzymu. To doświadczenie powinno otworzyć uczestników na prace˛ w gronie bardzo różnych ludzi i nauczyć współpracy z ludźmi o różnych poglądach, mentalności.

W tym projekcie młodzież utrwala postawy społeczne oraz postawy obywatelskie jak sprawiedliwość, uczciwość, solidaryzm, empatia, słowność itp. Wychodząc od wzorca obywatela rzymskiego po obywatela współczesnej Europy poznaje znaczenie zasad prawa rzymskiego, które są podstawa˛ współczesnego prawa europejskiego w szczególności prawa cywilnego.

Poznaje˛ znaczenie zgromadzeń. Wychodząc od zgromadzeń Republiki Rzymskiej po parlamenty współczesnej Europy w szczególności Sejmu Polski. Na tym przykładzie analizuje znaczenie przedstawicielstwa obywateli we współczesnych państwach. Uczniowie poznają˛ genezę˛ urzędów˛ np. rzecznika praw obywatelskich oraz jak w historii kształtowała się˛ władza wykonawcza wychodząc od senatu rzymskiego i urzędów rzymskich do współczesnego rządu.

Cele te są˛ tożsame z podstawa˛ programowa˛ języka angielskiego, historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, informatyki oraz języka i kultury łacińskiej.

Back to top button
Skip to content