Demografia

Położenie
Powiat ostrzeszowski położony jest w południowej części województwa wielkopolskiego od północy graniczy z powiatami ostrowskim i kaliskim – ziemskim, od południa z powiatem kępińskim oraz powiatem wieruszowskim w woj. łódzkim. Od wschodu z powiatem sieradzkim, od zachodu z oleśnickim w woj. dolnośląskim.

Charakterystyka geograficzna
Obszar Powiatu Ostrzeszowskiego to tereny kotlin – dolin i wzgórz. Od zachodniej granicy powiatu, poprzez gminy Kobyla Góra, Ostrzeszów i Mikstat rozciąga się pasmo wzniesień – Wzgórza Ostrzeszowskie, będące częścią Walii Trzebnickiego o wysokościach bezwzględnych przekraczających 200 m n.p.m. – wyznaczające zasięg zlodowacenia środkowo – polskiego i południową granicę Wielkopolski. Wzgórza Ostrzeszowskie stanowią wschodnią – najokazalszą część Wału Trzebnickiego, a ich kulminację – Kobylą Górę o wysokości 284 m n.p.m. – uznaje się za najwyższy punki Wielkopolski.
Wschodnia część powiatu wchodzi w skład tzw Kotliny Grabowskiej leżącej na Nizinie Południowo-Wielkopolskiej z charakterystyczną Doliną Prosny. Z kolei południe powiatu – gmina Doruchówjest fragmentem subregionu – Wysoczyzny Wieruszowskiej. Pod względem hydrograficznym obszar powiatu należy do dorzecza górnej Baryczy, oraz dorzecza Prosny, tylko niewielki skraj południowy należy do dorzecza Widawy.

Powierzchnia i ludność
Powierzchnia w km2 Ludność w tys. Kobiety w tys. Ludność na 1 km2 Urodzenia żywe na 1 tys. Zgony na 1 tys. Przyrost naturalny na 1 tys. Pracujący

Powiat Ostrzeszowski 772,5 54,5 27,6 71 12,6 11,4 1,2 9564
Gminy miejsko – wiejskie
Grabów nad Prosną 123,6 8,0 4,1 64 12,1 15,7 -3,6 1005
Mikstat 87,2 6,5 3,2 74 12,7 14,1 -1,4 510
Ostrzeszów 187,5 22,8 11,7 121 12,5 9,1 3,4 6264
Gminy wiejskie
Czajków 70,8 2,6 1,3 37 14,3 15,1 -0,8 182
Doruchów 99,3 5,1 2,5 51 14,8 9,8 5,1 338
Kobyla Góra 129,0 5,9 2,9 46 12,0 11,4 0,7 780
Kraszewice 75,1 3,7 1,8 49 11,3 11,6 -0,3 485
Ludność ogółem 54454
Według płci Mężczyźni 26876
Kobiety 27599
W wieku Przedprodukcyjnym 15826
Produkcyjnym 31258
Poprodukcyjnym 7355
Starostwo Powiatowe Ostrzeszów
Back to top button
Skip to content