Przebudowa drogi powiatowej 5587 Grabów-Osiek – archiwum

 Znalezione obrazy dla zapytania flaga unii europejskiej                                                                                      Znalezione obrazy dla zapytania logo prow

 

     Przebudowa drogi powiatowej nr 5587 Grabów – Osiek od km 0+100         do km 1+700  (długość odcinka 1,600 km)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną     i oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na drodze powiatowej 5587, przez poszerzenie jezdni z szerokości 5,00 m do 5,50 m; i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej  na długości 1,600 km

W efekcie realizacji operacji  kompleksowo zostanie przebudowana droga na odcinku 1,6 km. Położona zostanie nowa nawierzchnia, a sama droga zostanie wyposażona w szereg urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dzięki realizacji operacji znacząco zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania drogi powiatowej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”    

Marzena Pomorska
Back to top button
Skip to content