Współpraca z MeiBen (Miśnia)

22 czerwca 2001 roku  ówczesny Starosta Ostrzeszowski Andrzej Grzyb i Starosta Miśnieński Renate Koch podpisali umowę o zawiązaniu współpracy pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a Miśnieńskim. Pomysł współpracy partnerskiej powstał w czasie sesji plenarnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu.

Nasze powiaty inwestują przede wszystkim w młode pokolenie. Dobrym przykładem jest współpraca Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie ze szkoła Berufliches Schulcentrum w Miśni w ramach unijnego projektu Comenius. Projekt ten dotyczy systemów edukacyjnych obowiązujących w naszych krajach, poznania kultur krajów partnerskich, zwyczajów i obyczajów w nich panujących. Współpraca młodzieży z Polski i z Niemiec powoduje przełamywanie stereotypów panujących wzajemnie w naszych narodach. Uczniowie poznają język swoich sąsiadów oraz nawiązują więzy koleżeńskie.

Nie sposób nie wspomnieć o wizytach delegacji z Miśni w naszym powiecie i odwrotnie. Podczas tych spotkań wymieniane są doświadczenia w pracy administracyjnej oraz omawiane są najlepsze możliwe rozwiązania dla problemów, które pojawiają się w codziennej pracy.

 • W 2002 roku Powiat Ostrzeszowski zorganizował pomoc dla powodzian z Miśni, w którą zaangażowały się firmy z Ostrzeszowa.
 • W dniach 26 – 28 września 2003 roku w Miśni przebywała delegacja z Powiatu Ostrzeszowskiego w skład której wchodził Starosta Ostrzeszowski, radni powiatu, jak również szefowie firm, które w znaczący sposób udzieliły pomocy materialnej w czasie dramatycznej powodzi w sierpniu 2002 roku. Podczas oficjalnej konferencji nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń i dyplomów przyznanych przez rząd oraz parlament Saksonii. Odznaczone zostały firmy UNIMEBEL oraz POLLENA OSTRZESZÓW, a także Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki i Poseł Andrzej Grzyb.
 • W 2004 roku został uroczyście zaakcentowany fakt wejścia Polski do Unii Europejskiej. Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki wspólne ze Starostą Miśnieńskim Arndtem Steinbachem zasadzili przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie dąb szkarłatny.
 • W czerwcu 2006 roku z okazji 5 – lecia podpisania umowy o współpracy partnerskiej do Ostrzeszowa przyjechała delegacja powiatu miśnieńskiego. 17 czerwca odbyła się uroczysta konferencja, której celem była ocena dotychczasowej współpracy jak również wskazanie możliwości i perspektyw jej rozwoju.
 • W dniach 14 – 16 września 2007 roku w Miśni przebywała delegacja z Powiatu Ostrzeszowskiego. Przedstawiciele powiatów dyskutowali m. in. o polityce rodzinnej i programach w tym zakresie.
 • 20 czerwca 2009 roku z wizytą do Miśni udał się Przewodniczący Rady Powiatu Adam Mickiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrzeszowie Anna Gieczewska. Tematem rozmów prowadzonych podczas uroczystości było odświeżenie współpracy między starostwami. Przerwa była spowodowana zmianami administracyjnymi w powiecie miśnieńskim. Było to bowiem pierwsze po dwuletniej przerwie  spotkanie władz zaprzyjaźnionych powiatów.
 • 20 czerwca 2010 roku  z jednodniową wizytą w Powiecie Miśnieńskim gościła delegacja z Polski. Na zaproszenie Starosty Miśnieńskiego Arndt Steinbacha delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego wzięła udział w odbywającym się 20 czerwca  II Sommerfest  (Święto lata) w Schönleld koło Grossencheim w Powiecie Meissen zorganizowanym dla uhonorowania osób szczególnie zaangażowanych w działalność społeczno – charytatywną na rzecz poszkodowanych przez tornado mieszkańców Powiatu Meissen.
 • W 2010 roku od 17 do 20 września polska delegacja na czele z ówczesnym Przewodniczącym Rady Powiatu Adamem Mickiewiczem przebywała w powiecie Miśnieńskim. Delegacja wzięła udział w uroczystościach 20 – lecia Zjednoczenia Niemiec oraz 20 – lecia nawiązania partnerskich stosunków między niemieckimi powiatami Misnia oraz Rems – Murr. W czasie wizyty polska delegacja zapoznała się z osiągnięciami przemysłowymi powiatu Meissen, zwłaszcza jego nowej części  – okolic miasta Riesa.  Niemcy przedstawili problemy związane z zagospodarowaniem terenów po poligonach armii radzieckiej, a także sprawy odnowy i rewitalizacji miast, na przykładzie miasta Grossenheim. W ostatnim dniu wizyty delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego zwiedziła muzeum pamięci ofiar NRD-owskiej służby bezpieczeństwa „Stasi” w Dreźnie. Ostatnim punktem wizyty był pobyt w Parlamencie Saksonii w czasie którego Prezydent parlamentu Saksonii  dr Rossler, wyjaśnił funkcjonowanie i kompetencje Parlamentu,  podkreślając jednocześnie wkład Polski i „Solidarności” w zjednoczeniu Niemiec. Przewodniczący Adam Mickiewicz dziękując za życzenia złożone pod adresem Polaków podkreślił rolę i wkład narodu niemieckiego w obaleniu Muru berlińskiego i jedności europejskiej.
 • 10 września 2011 roku w Przedborowie obchodzony był jubileusz 10 – lecia współpracy parterskiej. Na Jubileuszowy Piknik przybyła dwudziestoosobowa delegacja Miśni z Wicestarostą Albrechtem Hellfritzschem na czele. Swoją obecnością obchody jubileuszu zaszczyciła Renate Koch oraz były Starosta Ostrzeszowski a dzisiejszy Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. W obchodach jubileuszowych uczestniczyli także radni Rady Powiatu w Ostrzeszowie, Przewodnicząca Rady Marianna Powązką, Starosta Lech Janicki oraz jego zastępca Zofia Witkowska, a także przedstawiciele samorządów miast i gmin powiatu ostrzeszowskiego z wójtami i burmistrzami na czele. Szczególnymi gośćmi uroczystości byli przedsiębiorcy, którzy aktywnie uczestniczyli we współpracy partnerskiej, wspierali samorząd powiatowy w jego działaniach, a także wsparli miśnieńskich przyjaciół wówczas, gdy najbardziej tego potrzebowali – podczas  powodzi, która dotknęła Miśnię w roku 2002. Wśród zagranicznych gości znaleźli się także przedstawiciele szkół zaprzyjaźnionych z ponadgimnazjalnymi szkołami powiatu ostrzeszowskiego – szkół w Litomyślu, Piestanach i Drohobyczu. Swoją obecnością jubileusz zaszczycili dyrektorzy placówek oświatowych oraz szefowie jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego.

 

Agata Smiatacz

 

 2012

 

 • 15 lipca 2012 roku starosta ostrzeszowski oraz sekretarz powiatu wzięli udział w Letnim Festynie w Miśni.
 • W dniach od 21 do 23 września 2012 roku z wizytą w partnerskim powiecie misnieńskim w Niemczech przebywała delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego pod przewodnictwem Skarbnika Powiatu Czesława Mitmańskiego. W składzie delegacji znaleźli się również członkowie zarządu powiatu: Mieczysław Matyszkiewicz i Jan Puchała, radni Jan Kędzia i Stanisław Ofierski, Sekretarz Powiatu Ireneusz Jeziorny oraz Kierownik wydz. Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Ludmiła Cieślarczyk.
 • W minionym roku delegacja z Miśni przybyła do Ostrzeszowa dwukrotnie:
  a) Delegacja, ze Starostą Arndtem Steinbachem na czele przybyła do Ostrzeszowa na zaproszenie władz samorządowych powiatu ostrzeszowskiego, by wziąć udział w Powiatowych i Gminnych Dożynkach, które odbyły się 2 września w Bobrownikach. Dożynki były dla gości doskonałą okazją do zapoznania się z polskimi obrzędami i kulturą regionu. Z kolei dla mieszkańców Bobrownik i przybyłych na Święto Plonów gości nie lada atrakcją była osoba Księżniczki Wina z Miśni – Pani Fischer, która zapraszała uczestników Dożynek do degustacji miśnieńskiego wina. Podczas pobytu delegacja zwiedziła także Pobernardyński Zespół Klasztorny w Ostrzeszowie. Goście wyrazili swój podziw dla obiektu i przeprowadzonych w nim prac renowacyjnych składając wpisy w pamiątkowej Księdze Gości.
  b) Delegacja z Miśni uczestniczyła także w V Pikniku Kolejowym. Wizyta odbyła się w dniach 8-10.09.2012 roku.
 • Dzięki kontaktom ze Starostwem w Miśni przedstawiciele powiatu ostrzeszowskiego zostali zaproszeni do udziału w Europejskiej Konferencji Specjalistycznej dla pedagogów i wychowawców.
  W konferencji udział wzięli przedstawiciele placówek oświatowych z terenu powiatu ostrzeszowskiego: Marianna Powązka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej, a zarazem Przewodnicząca Rady Powiatu w Ostrzeszowie; Maria Leśniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach oraz Emilia Adamusiak – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Mąkoszycach. W programie konferencji znalazły się wykłady znanych specjalistów, dotyczące różnych dziedzin kształcenia. Koncepcję „ Metody Dobrego Startu” przedstawiła prof. zw. dr hab.  Marta Bogdanowicz. Dr Inga Bodenburg w swoim wykładzie „ Gdzie stół ma plecy?” opowiedziała o więziach i nauce w grupach małych dzieci, a dr Dieter Breithecker wygłosił wykład na temat „ Dzieci w ruchu”. Rozmawiano także o rozwoju i wspomaganiu kompetencji językowych oraz pędzie badawczym dzieci. Uczestnicy konferencji mieli możliwość odwiedzenia niemieckich placówek przedszkolnych i szkolnych w celu wyrobienia sobie na miejscu obrazu pracy pedagogicznej w praktyce.
 •  2013
 •  7 lipca 2013 roku starosta ostrzeszowski wziął udział w Letnim Festynie w Miśni.
  • Współpraca gminy Czajków z gminą Klipphausen (w powiecie miśnieńskim):

  Kontakt pomiędzy gminami został zainicjowany jeszcze w 2012 roku podczas dożynek powiatowych i gminnych w Bobrownikach, kiedy to w skład delegacji z powiatu miśnieńskiego wszedł Burmistrz Klipphausen Gerold Mann. Pomysłodawcą współpracy był Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki. Pierwsza wizyta odbyła się 27-29.11.2012r. w Klipphausen.  Gminę Czajków reprezentowali: Wójt Henryk Plichta oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Puchała. Podczas roboczej wizyty włodarze zaprezentowali swoje gminy oraz wypracowali kierunki ewentualnej dalszej współpracy. Od czasu pierwszej wizyty wójt Plichta dwukrotnie już wystosował zaproszenie dla przedstawicieli gminy Klipphausen- na Turniej Paleciarza oraz Dożynki Gminne, jednak ze względu na kolizję terminów wizyta nie odbyła się. Do wójta Plichty zostało przekazane zaproszenie na otwarcie nowego budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sachsdorf w gminie Klipphausen – 6 września br.

 •  W czerwcu powiat miśnieński nawiedziła powódź, która przyniosła ogromne straty. Poziom Łaby sięgnął ponad 9 metrów. Starosta ostrzeszowski był w ciągłym kontakcie ze Starostą Miśnieńskim Arndtem Steinbachem oraz wicestarostą Albrechtem Hellfritzchem. Rozważano nawet wysłanie jednostki strażackiej z Komendy Powiatowej PSP z Ostrzeszowa, jednak ostatecznie do akcji wkroczyło wojsko, które opanowało sytuację. Niemniej jednak zalane były główne szlaki komunikacyjne zamknięto całkowicie dla ruchu most na Łabie), część starówki, gdzie ewakuowano nawet mieszkańców (plac Teatralny przy rynku w Miśni).
 •  a)    Delegacja, ze Starostą Arndtem Steinbachem na czele przybyła do Ostrzeszowa na zaproszenie władz samorządowych powiatu ostrzeszowskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Ostrzeszowie Pana Tomasza Maka, by wziąć udział w obchodach wręczenia Sztandaru KPPSP w Ostrzeszowie. Goście uczestniczyli we mszy św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Ostrzeszowie, która rozpoczęła obchody. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na rynek, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru. Starosta miśnieński przekazał na ręce Komendanta Maka okolicznościową szarfę. Podczas pobytu delegacja wzięła także udział w Festynie Rodzinnym w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym w Ostrzeszowie. Goście wyrazili swój podziw dla obiektu i przeprowadzonych w nim prac renowacyjnych.
 • b)    Partnerzy z Miśni otrzymali także zaproszenie do udziału w 49. Crossie ostrzeszowskim, jednak z niego nie skorzystali.
 •  W bieżącym roku delegacja z Miśni przybywała w Ostrzeszowie w terminie 15-17.06.2013r.:

2014

 • W dniu 6 lipca 2014 roku w Miśni odbył się Letni Festyn, do udziału w którym zaproszona została delegacja powiatu ostrzeszowskiego. Niestety ze względu na kolizję terminów (Przegląd Orkiestr Dętych, Wystawa Koni) nie skorzystano z zaproszenia).
 • W dniach od 7 do 9 listopada br. delegacja powiatu ostrzeszowskiego wzięła udział w cyklicznym spotkaniu zaprzyjaźnionych partnerskich powiatów, które odbyło się w powiecie miśnieńskim.
 • Współpraca gminy Czajków z gminą Klipphausen (w powiecie miśnieńskim):
  Podczas ostatniej wizyty delegacji z gminy Czajków w Klipphausen w dniach 27-28 czerwca br. doszło do oficjalnego podpisania umowy o współpracy pomiędzy gminami.
 • W 2014 roku delegacja z Miśni przybywała w Ostrzeszowie w terminie 2-4.05.2014r.:
 1.          a)      Delegacja, z wicestarostą Albrechtem Hellfritzschem na czele przybyła do Ostrzeszowa            na zaproszenie władz samorządowych powiatu ostrzeszowskiego by wziąć udział w                            Konferencji samorządowej z okazji 10 rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej w dniu                    2.05.2014r.
  „Co się zmieniło na terenie powiatu ostrzeszowskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej” –              prezentacja multimedialna pod takim hasłem stanowiła jeden z elementów konferencji, w                trakcie której głos zabrał poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz starosta                 ostrzeszowski Lech Janicki. Konferencję uświetnił występ chóru I Liceum Ogólnokształcącego         im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. 3 maja zagraniczni goście z Blankenburga z burmistrzem Hannsem Michaelem Nollem oraz powiatu miśnieńskiego z wicestarostą Albrechtem Hellfritzschem, mieli okazję obejrzeć najważniejsze inwestycje, jakie powstały w powiecie ostrzeszowskim po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. I tak delegacje niemieckie zwiedziły halę sportową i boisko Orlik w Grabowie nad Prosną, obejrzały drogę Bobrowniki – Stary Pan oraz Godziętowy – Tokarzew, a także Gimnazjum i kompleks sportowy w Doruchowie, Centrum Biotechnologii w Doruchowie, poddane termomodernizacji obiekty Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie, boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie. Ostatnim elementem wycieczki był przejazd z Ostrzeszowa do Szklarki Myślniewskiej, gdzie zorganizowane zostało ognisko integracyjne.
 2.          b)      Partnerzy z Miśni otrzymali także zaproszenie do udziału w 50. Crossie ostrzeszowskim, jednak z niego nie skorzystali.

 

Marta Jędrysiak

Back to top button
Skip to content