Agroturystyka

 

AGROTURYSTYKA  OSTRZESZOWSKA
HISTORIA

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrzeszowskiej zostało zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu (KRS) w dniu 19 kwietnia 2002roku.
Przedsięwzięcie to zostało poprzedzone prawie dwuletnimi staraniami zmierzającymi
do stworzenia klimatu i integracji osób zainteresowanych rozpoczęciem działań agroturystycznych
na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Jednocześnie wykorzystano ten okres na przeprowadzenie w środowisku wiejskim od grudnia 1999 roku do marca 2000 roku 7 szkoleń z zakresu podstaw wiedzy agroturystycznej we wszystkich gminach naszego powiatu – szkolenia te ukończyło w sumie 506 rolników.
Zaletą tych kursów zorganizowanych przy wsparciu Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Marszewie było to, że oprócz 3 dniowych szkoleń merytoryczno-teoretycznych, na zakończenie każdego kursu wyjeżdżano do działających już wcześniej gospodarstw agroturystycznych, bezpośrednio z gospodarzami takich gospodarstw można było wymienić poglądy i usłyszeć opinie z pierwszej ręki.Garstka zapaleńców uparcie organizowała zebrania i w ten sposób zostały nawiązane twórcze i sympatyczne kontakty trwające do dnia dzisiejszego z Akademią Rolniczą w Poznaniu, Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego z Panią dr Aleksandrą Katulską |i jej współpracownikami. Dzięki tym kontaktom zorganizowaliśmy cykl szkoleń tematycznych, już po zakończeniu okresu wstępnego, w którym prym wodził Komitet Założycielski ASZO.
W dniu 18 lipca 2002roku po zakończeniu zabiegów rejestracyjnych, na walnym zebraniu powołano pierwsze statutowe władze, zarząd i komisję rewizyjną. Opracowano logo stowarzyszenia, założono konto bankowe w Banku Spółdzielczym O/Ostrzeszów, ustalono wysokość składki członkowskiej(30zł. rocznie) i jednorazowe wpisowe (30zł.).Dokonano rejestracji nowo wybranych władz w KRS-ie.

Na zebraniach zarządu (15) omawiano bieżące sprawy i podejmowano decyzje dotyczące działalności naszego stowarzyszenia, organizowano również zebrania otwarte, na których prezentowano wiedzę przydatną agroturystyce. Zapraszano do udziału w tych zebraniach wykładowców z ODR-u, Sanepidu, WIR-u, Fundacji Agro-Smak i Stowarzyszenia AgroUnia
i ministerstwa rolnictwa jak również pracowników naukowych Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Prezentowano zagadnienia:

  • standard i standaryzacja usług w agroturystyce,
  • produkt lokalny i zasady ich rejestracji,
  • wymogi sanitarne w działalności agroturystycznej,
  • ukierunkowanie ekologiczne gospodarstw rolnych,
  • promowanie hodowli świni złotnickiej pstrej, seminarium i warsztaty oraz wyjazd studyjny do Słupska do rolników i ośrodków hodowli tej trzody chlewnej.

Kolejną, nową formą pracy ukierunkowanej na promocję stowarzyszenia i jej członków był udział i ekspozycja na regionalnych imprezach promocyjnych:

  • Dożynki Powiatowe i Gminne,
  • Powiatowe Wystawy Koni i Targi Roln,
  • Powiatowe Wystawy Gospodarcze,
  • udział w Targach Turystycznych w Poznaniu,
  • Ogólnopolski Festiwal Pasztetników.

Tradycją naszego stowarzyszenia jest organizacja Otwarcia i Zamknięcia Sezonu Agroturystycznego w progach gościnnych naszych gospodarstw agroturystycznych – a przy okazji wizyty i zapoznawanie się poszczególnymi działającymi naszymi gospodarstwami.
W ten sposób poznaliśmy już gospodarstwa Jadzi Pietroń, Renaty i Zenona Sobczaków, Janki Bacikowej, Ireny Nowickiej, Marka i Oli Heflików, Eugeniusza Molendowskiego oraz  Arlety Niewiadomskie i Janusza Pinkowskiego.
W tej chwili najistotniejsze sprawy to promocja zbiorowa i indywidualna gospodarstw oraz ich standaryzacja. Uzgodniono z firma reklamową możliwość wykonania tablic informacyjnych naszych gospodarstw – Andrzej Majchrzak Ostrzeszów ul. Św. Mikołaja 80zł. sztuka.
Opracowany i wydrukowany informator wszystkich gospodarstw naszego powiatu w ilości 2000 sztuk rozdany na imprezach promocyjnych naszego powiatu i przez gospodarzy indywidualnie.
Dane o naszych gospodarstwach umieszczone są w Informatorze Powiatowym opracowanym przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie jak również
w witrynach internetowych – www.powiatoostrzeszowki.pl i www.ostrzeszow.pl.
Dało się zauważyć pewien kryzys, jeśli chodzi o przygotowanie naszej ekspozycji na targach i festiwalach, dlatego Zarząd uznał za celowe zwiększenie liczebności członków naszego stowarzyszenia poprzez dokonanie szkoleń specjalistycznych przy pomocy i współpracy z Ostrzeszowską Lokalną Grupą Działania, która wprowadziła do programu szkoleń i finansowanych z Ledera+ szkolenia agroturystyczne. W 2007 roku zrealizowaliśmy szkolenia w Czajkowie, Kraszewicach, Mikstacie, Ostrzeszowie, Grabowie i Doruchowie oraz w Marydole. W ten sposób zostało przeszkolonych ok. 90 rolników, kandydatów do ASZO.To, że w środę 12 grudnia 2007 roku spotkalismy się w gronie liczniejszym niż zazwyczaj, to też efekt ostatnich naszych działań.
Zarząd stara się, aby działania ASZO były przedmiotem wielu artykułów, notatek prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych.
Trwają prace nad programem Leader+, duża ilość różnych szkoleń i imprez oraz ich dofinansowanie, jesteśmy przekonani, że współdziałanie z OLGD to nasza przyszłość i zabezpieczenie rozwoju programowego.
Myślę, że promocja naszej agroturystyki i prezentacja naszego dorobku paszteciarskiego oraz potraw z gęsi, które w tym roku zaistniały a jednocześnie wygrały los na loterii jest kierunkiem, który należy wzbogacać i w odpowiedni sposób medialnie sprzedawać.
Uważamy, że wspólnie z  OLGD powinniśmy doskonalić organizacyjnie Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Produktów z Gęsi aby wszyscy, a wśród nich nasi agroturyści mieli odczuwalny pożytek.

Prezes
Agroturystycznego Stowarzyszenia Ziemi Ostrzeszowskiej
Bohdan Ogrodowski

 

Gospodarstwa Agroturystyczne

„Topiołki” Gospodarstwo Agroturystyczne
Renata Kędzia
Mikstat Pustkowie  55
62 735 37 31, 694 259 151
Andrzej Cichosz
Niedźwiedź 77
63-500 Ostrzeszów
tel. 062 732 77 69
Agroturystyka Biały Wilk
Niedźwiedź 64a
tel. 663 489 593
Witold Hudzik
ul. Pogodna 17
63-500 Ostrzeszów
tel. 062 730 29 74
Agroturystyka RUDKA
Grażyna Rudowicz
Racławice 80
63-522 Kraszewice
tel. 504 980 283
agroturystyka.rudka@gmail.com
Józef Krzewski Gościniec „W Starym zamku”
Ligota 20
63-507 Kobyla Góra
tel. 062 731 65 28, 600 332 047
www.staryzamek.pl
Jadwiga Pietroń
Zalesie 38
63-505 Doruchów
tel. 062 731 55 29
Agrogospodarstwo „U Emilii”
Emila Klepacz
Siedlików 191
tel. 603 647 053
Zenon Sobczak
Kotłów 100
63-510 Mikstat
tel. 731 02 03
Ryszard Andrejków
Rojów 104a
63-500 Ostrzeszów
tel. 062 732 05 09
Stefan Sadowski
Niedźwiedź 1a
63-500 Ostrzeszów
062 732 77 09
Franciszek Ciężki
ul. Marii Konopnickiej 4
63-507 Kobyla Góra
tel. 062 731 63 32
Celinka
Agnieszka Heflik

Kochłowy 58
63-500 Ostrzeszów
tel. 062 730 81 65
Bernadeta i Bartłomiej
Dolata
ul. 21-go Stycznia 17
63-507 Kobyla Góra
tel. 062 731 63 33
MOTYLÓWKA
Sławomir Motyl
Mielcuchy Pierwsze 5
63-524 Czajków
tel. 695 428965
www.motylowka.pl
Krystyna Majchrzak
Myślniew 3
63-507 Kobyla Góra
tel. 062 731 65 95
Jadwiga Marzyńska
ul. Marii Konopnickiej 7
63-507 Kobyla Góra
tel. 062 731 63 34
Małgorzata Musiała
ul. Marii Konopnickiej 3a
63-507 Kobyla Góra
tel. 062 731 62 01
Jolant i Zbigniew
Szymańscy
Rybin 7
63-507 Kobyla Góra
tel. 062 731 60 15
Sławomir Adamski
Onufry 11
63-507 Kobyla Góra
tel. 062 731 63 62
Danuta Wypchło
Mostki 51
63-507 Kobyla Góra
tel. 062 731 65 72, 665 734 690
www.namroczku.pl
Wiesława Jończak „Agro-Zacisze”
Rojów 80
63-500 Ostrzeszów
tel. 062 730 08 03
Kazimierz Talaga
Ul. Bohaterów Warszawy
63-507 Kobyla Góra
tel. 062 731 62 36
062 731 64 40
Zofia Idczak
Ignacówka
Racławice 30a
63-522 Kraszewice
tel.062 73124 77, 887 782 565
SIEDLISKO 
Czajków 122
63-524 Czajków
www.czajkow122.pl
tel.884 633 836
 

 

„Chlebowa Chata”
Aleksandra Brylewska Błoch
Komorów 134
63-510 Misktat
tel 62 731 02 77

 

 

Baza noclegowa

 

Hotel i restauracja „DWOREK”
ul. Kaliska 7/9
63-500 Ostrzeszów
tel. (062) 730 95 50
www.dworek.net.pl

 

Drewniana Chałupa
ul.Tetmajera 2a
63-507 Kobyla Góra
tel. 732868926
www.drewnianachalupa.pl

Hotel „SPORTOWY”
ul. Kąpielowa 5
63-500 Ostrzeszów
tel. (062) 730 27 65
www.osir-ostrzeszow.pl
 

Zajazd Ostrzeszów
ul. gen. Sikorskiego 43a
63-500 Ostrzeszów
tel. 607 426 000
www.zajazdostrzeszow.ugu.pl

Pensjonat „MACIEJANKA”
ul. Słoneczna 23
63-507 Kobyla Góra
tel. (062) 731 61 57
www.maciejanka.pl
Motel „POD BOREM”
Rzetnia 110
63-506 Kochłowy
tel. (062) 730 83 10
Dworek w Grabowie
ul. Klasztorna 4
63-520 Grabów nad Prosną
tel. 601 370 370
www.dworekwgrabowie.eu
Ośrodek PASCHA
Przedborów 1a
63-510 Mikstat
tel. 62 590 84 77
www.oswpascha.pl
Cegiełki
Ośrodek wypoczynkowo – rekreacyjny
Szklarka Myślniewska 101
63-500 Ostrzeszów
tel. 609 609 225
www.cegielki.net
Ośrodek Mikstat-Las
Mikstat Pustkowie 22
63 – 510 Mikstat
tel./fax. (062) 731 00 26
www.mikstat-las.pl

 

 

 

 

 

Back to top button
Skip to content