Zawodowcy na 6stkę!

Zawodowcy na 6stkę!

 

Projekt „Zawodowcy na 6stkę!” jest wspólnym działaniem realizowanym przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,  Powiat Ostrzeszowski i  Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie.

 Termin realizacji projektu: 19.12.2016 – 19.06.2018

 Całkowita wartość projektu: 546 091,05 zł

Kwota dofinansowania: 491 481,94 zł, w tym 464 177,39 zł otrzymane ze środków UE

Projekt: realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

 W ramach projektu wsparciem w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 zostanie objętych:

  • 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  • co najmniej 81 uczniów z kierunków: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik rolnik, Technik architektury krajobrazu.

 Cel główny:

Dostosowanie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 45 uczennic i 36 uczniów oraz 7 nauczycielek i 1 nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnych oraz regionalnych pracodawców w okresie od 19.12.2016r. do 19.06.2018r. w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cele szczegółowe:

  • cel szczegółowy 1: Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 65 UP, dzięki współpracy szkoły z pracodawcami w obszarze organizacji staży.
  • cel szczegółowy 2: Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 81UP, dzięki nawiązanej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń/zajęć oraz warsztatów specjalistycznych.
  • cel szczegółowy 3: Stworzenie w szkole odpowiednich warunków technicznych w pracowniach praktycznej nauki zawodu odpowiadającym rzeczywistym warunkom środowiska przyszłej pracy absolwentów.

Realizację działań projektowych i poczynania Uczestników/Uczestniczek projektu  można zobaczyć między innymi pod poniższymi linkami:

http://zs2.ostrzeszow.pl/index.php?page=news&id=545

http://zs2.ostrzeszow.pl/index.php?page=news&id=534

http://zs2.ostrzeszow.pl/index.php?page=news&id=531

http://zs2.ostrzeszow.pl/index.php?page=news&id=529

http://zs2.ostrzeszow.pl/index.php?page=news&id=527

http://zs2.ostrzeszow.pl/index.php?page=news&id=416

 

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
Back to top button
Skip to content