Bal Starosty Ostrzeszowskiego

Przeznaczenie środków finansowych uzyskanych z organizacji Balów Starosty Ostrzeszowskiego:

I Bal Starosty Ostrzeszowskiego:

Ufundowanie tablicy ku czci Alfonsa Mazurkiewicza –
plastyka związanego z Ostrzeszowem

II Bal Starosty Ostrzeszowskiego:

Rejestracja Agroturystycznego Stowarzyszenia Ziemi Ostrzeszowskiej

III Bal  Starosty Ostrzeszowskiego:

Zakup laparoskopu dla Szpitala Powiatowego w Ostrzeszowie.

IV Bal Starosty Ostrzeszowskiego:

Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej w Ostrzeszowie.

V Bal Starosty Ostrzeszowskiego:

Zakup aparatury medycznej dla oddziału intensywnej opieki medycznej w miejscowym szpitalu.

V Bal  Starosty Ostrzeszowskiego:

Zakup umundurowania dla Powiatowej Orkiestry Dętej.

VII Bal Starosty Ostrzeszowskiego:

Zakup mebli i wyposażenie kilku mieszkań dla pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka
w Ostrzeszowie.

VIII Bal Starosty Ostrzeszowskiego:

Wsparcie renowacji zabytkowego obiektu Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie oraz historycznego polskiego cmentarza w Drohobyczu na Ukrainie. Przekazanie zestawu mebli dla Domu Polonii w Drohobyczu na Ukrainie.

IX Bal Starosty Ostrzeszowskiego:

Zakup nowoczesnych łóżeczek dla Oddziału Noworodkowego Powiatowego Szpitala w Ostrzeszowie oraz wsparcie finansowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

X Bal Starosty Ostrzeszowskiego:

Wsparcie dla rodziny poszkodowanej w pożarze, zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt z rodzin zastępczych, zakup sprzętu dla ostrzeszowskiego Zakładu Opieki Paliatywnej „Dobry Samarytanin”.

XI Bal Starosty Ostrzeszowskiego:

Wsparcie chorej na nowotwór Sylwii oraz zakup łóżeczek dla Oddziału Położniczo – Noworodkowego ostrzeszowskiego szpitala.

XII Bal Starosty Ostrzeszowskiego

Środki przeznaczone na operacje i leczenie ciężko chorych dzieci, małych mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego oraz na pomoc rodzinom ciężko doświadczonym przez los.

XIII Bal Starosty Ostrzeszowskiego

Wsparcie finansowe chorej na porażenie mózgowe Justyny oraz dofinansowanie zimowiska dla niepełnosprawnych dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie.

XIV Bal Starosty Ostrzeszowskiego

Wsparcie finansowe wypoczynku zimowego  Drużyny Harcerskiej działającej przy SOSZ w Ostrzeszowie oraz pomoc dla Polonii w Drohobyczu na Ukrainie. Środki przeznaczone również na leczenie ciężko chorych dzieci, małych mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego.

XV Bal Starosty Ostrzeszowskiego

Środki przeznaczone na wsparcie dla Chóru I LO w Ostrzeszowie, pomoc rodzinie poszkodowanej wskutek wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim. Jak co roku wsparliśmy SOSW w Ostrzeszowie, Caritas w Drohobyczu oraz rodziny z terenu powiatu w trudnej sytuacji życiowej.

 XVI Bal Starosty Ostrzeszowskiego

Wsparcie finansowe przeznaczone na operacje i leczenie ciężko chorych dzieci, małych mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego oraz na pomoc rodzinom ciężko doświadczonym przez los.

XVII Bal Starosty Ostrzeszowskiego

Zebrane środki finansowe przekazane na rzecz Stowarzyszenia „Dorośli dla dzieci”. Dodatkowo wsparto Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie oraz rodziny w trudnej sytuacji finansowej.

XVIII Bal Starosty Ostrzeszowskiego

Zakup pościeli dla Oddziału Pediatryczno-Noworodkowego oraz wsparcie finansowe zakupu sprzętu do monitorowania telemetrycznego pacjenta dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Środki przeznaczono także na wsparcie Stowarzyszenia Inicjatyw Powiatowych, Stowarzyszenia „Dorośli dla dzieci” oraz SOSW w Ostrzeszowie.

XIX Bal Starosty Ostrzeszowskiego

Wsparcie finansowe projektu realizowanego przez  Stowarzyszenie „Radość Niepełnosprawnym”  oraz pomoc dla wychowanków SOSW w Ostrzeszowie.

 Katarzyna Nowak

Back to top button
Skip to content