Bądź gotowy na wyzwania edukacyjne

Be ready for educational challenges

Celem tego projektu jest wspieranie projektów gotowości do edukacji cyfrowej w edukacji szkolnej oraz usprawnienie uczenia się online, na odległość
i mieszanego – w tym wspieranie nauczycieli i trenerów, a także ochrona integracyjnego charakteru cyfrowych możliwości uczenia się.

Aby zrealizować te cele, utworzono partnerstwo składające się z 4 szkół i 2 organizacji prowadzących edukację z następujących krajów: Polski, Wielkiej Brytanii, Grecji, Rumunii, Portugalii i Turcji.

Przedstawiciele szkół będą wymieniać się swoimi doświadczeniami w nauczaniu online oraz dobrymi praktykami w celu dostarczenia świeżych metod innym partnerom. Z drugiej strony przedstawiciele firm edukacyjnych przekażą pozostałym partnerom swoją wiedzę, szkolenia i doświadczenia związane z ICT
i robotyką. W ten sposób wszyscy partnerzy będą korzystać ze swojego doświadczenia i wiedzy.

Cele tego partnerstwa to:

– wyposażyć systemy kształcenia i szkolenia w sprostanie wyzwaniom związanym z uczeniem się online i na odległość, pomagając nauczycielom w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i zachowując integracyjny charakter możliwości uczenia się;
– wzmocnić zdolność instytucji edukacyjnych i szkoleniowych do zapewniania wysokiej jakości integracyjnej edukacji cyfrowej;
– budowanie zdolności do wdrażania nauczania i uczenia się online, mieszanego
i na odległość;
– rozwijać cyfrowe umiejętności pedagogiczne edukatorów, umożliwiające im zapewnianie wysokiej jakości integracyjnej edukacji cyfrowej;
– opracowywać i/lub wykorzystywać wysokiej jakości treści cyfrowe, takie jak innowacyjne zasoby i narzędzia internetowe;
– wspierać tworzenie sieci instytucji w całej UE, dzielenie się zasobami i wiedzą fachową oraz współpracę z technologią cyfrową,
– poznać i wprowadzić w życie najnowsze urządzenia technologiczne, aby po pandemii umożliwić studentom odnalezienie się w zorientowanym technologicznie świecie.

Back to top button
Skip to content