Współpraca z Blankenburgiem

Współpraca z miastem Blankenburg

i Powiatem Harz:

 

2004r.

 • Początki współpracy sięgają lat siedemdziesiątych XX-wieku – współpraca VHS z Fabryką Urządzeń Mechanicznych. Ponowne nawiązanie kontaktów z samorządem miasta i powiatu oraz Zakładem Kształcenia Zawodowego VHS nastąpiło w listopadzie 2004r.

2005r.

 • 13 maja 2005r. pięcioosobowa delegacja samorządowców oraz przedstawicieli Zespołu Szkół nr 2 gościła w Blankenburgu, gdzie przygotowano i uzgodniono cele stabilnej współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa ustawicznego i zawodowego.

2006r.

 • Udział sportowców z Blankenburga w Crossie Ostrzeszowskim
 • Spotkanie partnerskie delegacji samorządu z Blankenburga oraz Powiatu Ostrzeszowskiego w Ostrzeszowie w dniach 16-18 czerwiec 2006r.
 • Udział Powiatowej Orkiestry Dętej, przedstawicieli samorządu powiatowego oraz Bractwa Kurkowego w Historycznym Weekendzie w Barokowych Ogrodach w Blankenburgu- 11-13 sierpień 2006r.·

2007r.

 • Kontynuacja współpracy z warsztatami Kształcenia Zawodowego VHS w Blankenburgu- udział uczniów ZS Nr 2 z Ostrzeszowa w praktykach zawodowych
 • Udział Powiatowej Orkiestry Dętej oraz przedstawicieli samorządu powiatu i Bractwa Kurkowego w Historycznym Weekendzie w Barokowych Ogrodach Królewskich w Blankenburgu 17-19 sierpień 2007r.
 • 24-26.10.2007r.-wizyta i udział delegacji samorządu z Blankenburga w spotkaniach z przedstawicielami różnych środowisk i instytucji powiatu ostrzeszowskiego w celu uzgodnienia kierunków współpracy w najbliższym okresie. Delegacja niemiecka spotkała się m.in. z przedstawicielami: Zespołu Szkól nr 2 w Ostrzeszowie, Szkoły Muzycznej w Ostrzeszowie, Towarzystwa Miłośników Kolei Ostrzeszów-Namysłaki, OLGD, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.Podczas wizyty podpisanoList IntencyjnyZe strony Blankenburga Stowarzyszenie „Pomost”- Ze strony Powiatu Ostrzeszowskiego „Towarzystwo Miłośników Kolei Ostrzeszów-Namysłaki”

2008r.

 • Sformalizowanie współpracy Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie z VHS Bildungswerk in Sachsen-Anhalt WBZ Blankenburg- podpisanieListu Intencyjnego
 • 9-11 maja 2008r. wizyta delegacji z Powiatu Ostrzeszowskiego (przedstawiciele samorządu, Towarzystwa Miłośników Kolei Ostrzeszów-Namysłaki) w trakcie Weekendu Kolejowego w Blankenburgu
 • 10 maja w Blankenburgu Pan Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki oraz Przewodniczący Stowarzyszenia BRUCKE e.V w Balnkenburgu Hans Joachim Schulze podpisaliPorozumienie o współpracy
 • Udział Powiatowej Orkiestry Dętej, przedstawicieli Bractwa Kurkowego oraz samorządu w Weekendzie Historycznym w Barokowych Ogrodach w Blankenburgu –15-17 sierpień
 • 28-31 sierpień -rewizyta delegacji niemieckiej podczas Pikniku Kolejowego i Dożynek Powiatowych w Powiecie Ostrzeszowskim. Podczas Pikniku Kolejowego w Grabowie nad Prosną delegacja uczestniczyła w konferencji p.t. „Rewitalizacja Linii Kolejowej Ostrzeszów- Namysłaki elementem współpracy i wymiany doświadczeń polsko-niemieckich.” Atrakcją imprezy było przekazanie niemieckiej drezyny Towarzystwu Miłośników Kolei Ostrzeszów-Namysłaki.

Katarzyna Nowak

 

2009

 • W czerwcu z trzy dniowa wizytą w zaprzyjaźnionym Blankenburgu gościła delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego. Delegacja wzięła udział w Historycznym Weekendzie Kolejowym.
 • 14 sierpnia do zaprzyjaźnionego Blankenburga udała się pięćdziesięcioosobowa delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego. Orkiestra Dęta OSP Kraszewice, młodzieżowa grupa plastyczna Elżbiety Lamentowicz oraz grupa wokalna „Moment” Renaty Nowickiej wzieły udział w prezentacjach artystycznych, jakie w dniach od 14 do 16 sierpnia odbyły się w Barokowych Ogrodach Blankenburga w ramach dorocznego Historycznego Weekendu. Do Blankenburga udał się także starosta Lech Janicki, wójt Kraszewic Józef Olszewski oraz kierownik Wydziału Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Ludmiła Cieślarczyk. Również Bracia Kurkowie, wzięli udział w spotkaniu stowarzyszeń strzeleckich w Blankenburgu.
 • We wrześniu z trzydniową wizytą przebywała w Ostrzeszowie delegacja Blankenburga. Na zaproszenie starosty Lecha Janickiego z rewizytą do Ostrzeszowa przybyła sześcioosobowa delegacja Blankenburga z burmistrzem Hannsem Michaelem Nollem na czele. W skład delegacji weszli także szefowie Stowarzyszenia BRUCKE wspierającego dobra kultury oraz placówki VHS, która zajmuje się kształceniem zawodowym, a także Urzędu Pracy. Do Ostrzeszowa przybył także  przedsiębiorca z branży spożywczej i śpiewaczka operowa, która wystąpiła z mini recitalem na Dożynkach Powiatowych w Kobylej Górze.

 

2010

 • W sierpniu w Historycznym Weekendzie w barokowych ogrodach w Blankenburgu udział wzięła delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego. W Ogrodach Barokowych wystąpił 22-osobowy chór I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie pod kierunkiem Stanisława Sztukowskiego. Uroczystości swoją obecnością uświetnili ostrzeszowscy Bracia Kurkowi. Ponadto podczas trzydniowej wizyty omówiono szczegóły dalszej współpracy między Powiatem Ostrzeszowskim a Blankenburgiem.
 • 4 września nastąpiło Parafowanie umowy partnerskiej zawartej między Powiatem Ostrzeszowskim a Miastem Blankenburg. Dokument parafowali: Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki w asyście Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Mickiewicza oraz Burmistrz Blankenburga Hans – Michael Noll. Parafowanie umowy miało miejsce w obecności radnych Rady Powiatu na Przystani Jacht-klubu Orion w Kobylej Górze.

2011

 • W czerwcu z dwudniową wizytą w zaprzyjaźnionym Blankenburgu przebywała delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego. Delegacja wzięła udział w XII Historycznym Weekendzie Kolejowym. Organizatorzy zapewnili uczestnikom Historycznego Weekendu Kolejowego moc atrakcji.Podczas pierwszego dnia można było podziwiać zabytkowe drezyny, lokomotywy, wagony i inne pojazdy szynowe a także makiety pociągów odrestaurowywanych w VHS (jest to placówka, zajmująca się kształceniem zawodowym). Gospodarze przygotowali dla gości także niespodziankę w postaci przejażdżki zabytkowym pociągiem oraz historycznym powozem konnym. Na drugi dzień pobytu w Blankenburgu przypadało Święto Zesłania Ducha Świętego, czyli tzw. Zielone Świątki.Delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego została zaproszona z tej okazji do uczestnictwa w uroczystej mszy św., podczas której nie zabrakło polskich akcentów. Pobyt w zaprzyjaźnionym niemieckim mieście partnerskim zaowocował nawiązaniem nowych kontaktów; zrodził się projekt nawiązania współpracy pomiędzy organizacją katolicką działającą przy tamtejszej parafii a parafią p.w. św. Rocha w Mikstacie. Ponadto podczas wizyty omawiano szczegóły transportu zabytkowej lokomotywy, którą Stowarzyszenie BRÜCKE przy współpracy z miastem Blankenburga pragnie podarować Powiatowi Ostrzeszowskiemu.
 • W sierpniu Czterdziestopięcioosobowa delegacja powiatu ostrzeszowskiego, na czele ze Starostą Ostrzeszowskim Lechem Janickim, udała się do zaprzyjaźnionego Blankenburga, aby wziąć  udział w XI. Historycznym Weekendzie w Królewskich Ogrodach Barokowych Blankenburga. W Ogrodach Barokowych w Blankenburgu wystąpiła 32-osobowa Miejska Orkiestra Dęta z Ostrzeszowa pod batutą kapelmistrza Zenona Stobrały. W skład delegacji weszli także miłośnicy tenisa ziemnego z Ostrzeszowa, którym przewodniczył prezes Ostrzeszowskiego Stowarzyszenia Sportowego „Piast”, Andrzej Cudniewicz. Grupa ta została zaproszona do Blankenburga w celu nawiązania współpracy z lokalnym klubem tenisowym. Ponadto podczas trzydniowej wizyty omówiono szczegóły dalszej współpracy między Powiatem Ostrzeszowskim a Blankenburgiem. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie nawiązana zostanie współpraca w kolejnej dziedzinie.  Trwają rozmowy pomiędzy muzykami ze Szkoły Muzycznej im. Chopina w Ostrzeszowie a Młodzieżową Orkiestrą Barokową, działającą przy fundacji Klasztoru Michaelstein w Blankenburgu.
 • W dniach od 3 do 5 września z wizytą w Ostrzeszowie przebywała oficjalna delegacja z miasta partnerskiego Blankenburg w Niemczech. Pierwszego dnia pobytu podczas spaceru po Ostrzeszowie, goście podziwiali zmiany, które zaszły od ostatniej wizyty. Byli pod wrażeniem licznych inwestycji prowadzonych przez Powiat, odwiedzili także krytą pływalnię. W drugim dniu wizyty delegacja uczestniczyła w IV Pikniku Kolejowym. Goście odwiedzili wszystkie stacje, na których odbywała się impreza. Kierownik referatu ds. społecznych Hasso Effler gościł również w Mikstacie. Spotkał się z tamtejszym proboszczem by omówić założenia współpracy pomiędzy parafią katolicką w Blankenburgu a parafią w Mikstacie. Współpraca ta miałaby opierać się między innymi na wymianie młodzieży. Ważnym akcentem wizyty była również wymiana flag obu partnerów.

Agata Smiatacz.

2012 

 • Delegacja z Blankenburga przebywała w Ostrzeszowie w dniach 13-15 października 2012 roku. W skład delegacji weszli: burmistrz Hanns Michael Noll, wiceburmistrz Blankenburga Joachim Eggert, z-ca komendanta Straży Pożarnej Pan Krause, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz lokalni przedsiębiorcy. Wizyta w Ostrzeszowie była okazją do nawiązania współpracy pomiędzy jednostką Powiatowej PSP w Ostrzeszowie i jej odpowiednikiem w Blankenburgu. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie Tomasza Maka delegacja zwiedziła Komendę Powiatową PSP w Ostrzeszowie, gdzie goście mieli możliwość porównania warunków pracy obowiązujących w Polsce do standardów niemieckich. Podczas pobytu delegacja zwiedziła także Pobernardyński Zespół Klasztorny w Ostrzeszowie. Goście wyrazili swój podziw dla obiektu i przeprowadzonych w nim prac renowacyjnych składając wpisy w pamiątkowej Księdze Gości. Atrakcją dla gości był także udział w Zawodach Strzeleckich organizowanych przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Ostrzeszowa.
 • Obchody jubileuszu 800-lecia nadania praw miejskich dla Blankenburga. W oficjalnych uroczystościach udział wzięła delegacja Powiatu Ostrzeszowskiego. Czterdziestosiedmioosobowa delegacja powiatu ostrzeszowskiego, na czele ze starostą ostrzeszowskim Lechem Janickim, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Ostrzeszowie Zbyszko Szmajem oraz wójtem gminy Czajków Henrykiem Plichtą, udała się do zaprzyjaźnionego Blankenburga w dniach 24-26 sierpnia 2012r.W pierwszym dniu pobytu odbyło się spotkanie lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta, a także zaproszonymi gośćmi. Wśród znamienitych osobistości znalazł się zastępca Ambasadora RP w Berlinie, Radca-Minister Andrzej Szynka. Jednym z głównych punktów spotkania było wystąpienie starosty ostrzeszowskiego Lecha Janickiego, który przybliżył zgromadzonym historię nawiązania pierwszych kontaktów pomiędzy Ostrzeszowem a Blankenburgiem. Starosta przekazał również na ręce burmistrza Hannsa Michaela Nolla pamiątkową tablicę. Całe wydarzenie uświetnił występ 37-osobowej Gminnej Orkiestry Dętej z Czajkowa wraz z mażoretkami pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Sowy. Orkiestra koncertowała jeszcze kilkakrotnie podczas trzydniowych obchodów. Występy czajkowskiej grupy zgromadziły liczną publiczność, która swój podziw dla występujących wyrażała gromkimi brawami. Sobota upłynęła pod znakiem bezpieczeństwa. Odbyło się wiele pokazów strażackich. Największą atrakcją były pokazy ratownictwa. Ćwiczenia obserwował i porównywał do standardów obowiązujących w Polsce Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie Tomasz Mak. Obchody jubileuszu 800-lecia Blankenburga zakończyła parada ulicami miasta. Korowód otwierał burmistrz Hans – Michael Noll oraz starosta Lech Janicki. W paradzie udział wzięli m.in.: Gminna Orkiestra Dęta z Czajkowa wraz z mażoretkami, przedstawiciele niemieckich miast partnerskich, lokalni przedsiębiorcy, przedstawicieli instytucji publicznych oraz stowarzyszeń kulturalnych i sportowych. Nad całością przygotowań obchodów jubileuszu 800–lecia miasta Blankneburga pieczę sprawował Hans Joachim Schulze – prezes Stowarzyszenia Brücke e.V., inicjator (już ponad 40-letniej) współpracy pomiędzy Ostrzeszowem a Blankenburgiem.
 • W dniach 25-27 maja 2012r.w Blankenburgu (Niemcy), odbył się 13. Historyczny Weekend Kolejowy. Na zaproszenie organizatorów, udział w tym wydarzeniu wzięli przedstawiciele Powiatu Ostrzeszowskiego z Wicestarostą Ostrzeszowskim Zofią Witkowską na czele.
  W skład delegacji weszli także przedstawiciele Towarzystwa  Miłośników Kolei Ostrzeszów – Namysłaki – prezes Towarzystwa Ryszard Biel i członek Kazimierz Kazimierczak, Zenon Cegła – Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz Marta Psikus- asystentka Starosty Ostrzeszowskiego. Pomysłodawcą Weekendu Kolejowego jest zaprzyjaźnione Stowarzyszenie BRUCKE z Blankenburga, którego ideą jest realizacja celów społecznie użytecznych poprzez doradztwo oraz materialno-finansowe wsparcie dóbr kultury.  Organizatorzy zapewnili uczestnikom moc atrakcji. Przez dwa dni można było podziwiać zabytkowe drezyny, lokomotywy, wagony i inne pojazdy szynowe a także makiety pociągów odrestaurowywanych w VHS (jest to placówka, zajmująca się kształceniem zawodowym). Delegacja z Ostrzeszowa zwiedziła także pobliską miejscowość turystyczną Wernigerode. Ponadto podczas wizyty omówiono szczegóły dalszej współpracy między Powiatem Ostrzeszowskim a Blankenburgiem. W najbliższym czasie podjęta zostaną działania zmierzające do wymiany młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrzeszowskiego a Gimnazjum w Blankenburgu.

 

2013

 • Jak co roku sportowcy z ORKANU we wrześniu wzięli udział w zawodach lekkoatletycznych w Blankenburgu – na zaproszenie stowarzyszenia sportowego LOKOMOTIVE.
 • Delegacja z Blankenburga przybywała w Ostrzeszowie w terminie 15-17.06.2013r.:
  Delegacja, z Burmistrzem Michaelem Nollem na czele przybyła do Ostrzeszowa na zaproszenie władz samorządowych powiatu ostrzeszowskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Ostrzeszowie Pana Tomasza Maka, by wziąć udział w obchodach wręczenia Sztandaru KPPSP w Ostrzeszowie. Goście uczestniczyli we mszy św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Ostrzeszowie, która rozpoczęła obchody. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na rynek, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru. Burmistrz oraz Komendant Straży Pożarnej w Blankenburgu przekazali na ręce Komendanta Maka okolicznościowy prezent. Podczas pobytu delegacja wzięła także udział w Festynie Rodzinnym w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym w Ostrzeszowie. Goście wyrazili swój podziw dla obiektu i przeprowadzonych w nim prac renowacyjnych.
 • Najstarsze Gimnazjum w powiecie Wernigerode – „am Thie” odwiedzili w dniach 14-15.04.2013 roku dyrektor I. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie pan Ryszard Kalina oraz Starosta Ostrzeszowski pan Lech Janicki. Była to wizyta w celu nawiązania współpracy pomiędzy szkołami.
  Nowoczesna konstrukcja szklana połączona jest ze starą częścią budynku, w którym znajduje się 29 nowoczesnych pomieszczeń lekcyjnych, biblioteka, sala wykładowa, atrium z roślinami pochodzącymi z różnych krajów oraz zwracające  szczególną uwagę drzwi z Sansibaru w Indiach. Na planie lekcji znajdują się prawa człowieka, nauczanie interkulturalne i sprawiedliwa równowaga między biedą i bogactwem na świecie. Podczas wizyty nauczyciel historii w Gimnazjum „am Thie” Frank Ehrig zaproponował współpracę metodą projektu. Dzieje Polski przenikają się przecież z dziejami Niemiec i na przestrzeni tysiąca lat widzimy zarówno zmagania wojenne jak i przyjazne stosunki oraz zwyczajne relacje międzyludzkie. Już w średniowieczu na ziemiach polskich osiedlali się osadnicy z Niemiec, a i obszar na którym mieszkamy był w przeszłości miejscem życie wielu Niemców. Rewizyta Dyrektora oraz nauczycieli z Gimnazjum „am Thie” z Blankenburga odbyła się w czerwcu 2013 r., przy okazji przyjazdu delacji na obchody przekazania sztandaru PSP. Nauczyciele z gminazjum „am Thie” obejrzeli budynek szkolny z salami lekcyjnymi, zwiedzili Ostrzeszów i okolice oraz Wrocław. Z kolejną wizytą zapowiedzieli się w październiku, w celu omówienia współpracy między szkołami i wymiany uczniów, która po raz pierwszy ma się odbyć  w maju 2014r.
 • 6-9.12.2013r. Wizyta w Blankenburgu została zorganizowana, w celu zaprezentowania 37-osobowego chóru I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie pod kierunkiem Stanisława Sztukowskiego. Młodzi śpiewacy podczas wizyty dali kilka koncertów: na scenie dużego Zamku, w zabytkowym kościele ewangelickim, podczas jarmarku bożonarodzeniowego w wytwórni węgla drzewnego, w sanatorium „Teufelsbad” oraz w atrium gimnazjum „Am Thie”. Wszystkie występy oczarowały publiczność i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Podczas wizyty nie zabrakło też wspólnych występów chórów – ostrzeszowskiego liceum oraz gimnazjum „Am Thie”, co było doskonałą okazją do wzajemnego poznania uczniów. Natomiast zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas rozmów władz samorządowych oraz kadry nauczycielskiej od przyszłego roku współpraca między obiema szkołami, będzie oparta o realizację wspólnych projektów i wymianę młodzieży. Wyjazd zostały zorganizowany na zaproszenie władz samorządowych Blankenburga i dyrekcji gimnazjum „Am Thie”, dzięki środkom finansowym uzyskanym w ramach projektu promocyjnego „Konno i koleją, historycznie, muzycznie i tanecznie – ponadregionalne walory kulturalne Ziemi Ostrzeszowskiej”.

 2014

 • Jak co roku sportowcy z ORKANU wzięli udział w 48. Zawodach lekkoatletycznych w Blankenburgu (20 wrzesień 2014 roku) – na zaproszenie stowarzyszenia sportowego LOKOMOTIVE.
 • W związku z faktem, że w tym roku przypada 40 rocznica kontaktów pomiędzy sportowcami z Ostrzeszowa i Blankenburga (ostrzeszowscy sportowcy pierwszy raz przebywali w Blankenburgu w 1974 roku), zorganizowana zostanie sportowa wystawa. Członkowie delegacji powinni być zorientowani we współpracy w minionych latach.
 •  2-4.05. 2014r.
 • Delegacja, z Burmistrzem Michaelem Nollem na czele przybyła do Ostrzeszowa na zaproszenie władz samorządowych powiatu ostrzeszowskiego by wziąć udział w Konferencji samorządowej z okazji 10 rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej w dniu 2.05.2014r.
  „Co się zmieniło na terenie powiatu ostrzeszowskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej” – prezentacja multimedialna pod takim hasłem stanowiła jeden z elementów konferencji, w trakcie której głos zabrał poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyby oraz starosta ostrzeszowski Lech Janicki. Konferencję uświetnił występ chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. 3 maja zagraniczni goście z Blankenburga z burmistrzem Hannsem Michaelem Nollem oraz powiatu miśnieńskiego z wicestarostą Albrechtem Hellfritzschem, mieli okazję obejrzeć najważniejsze inwestycje, jakie powstały w powiecie ostrzeszowskim po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. I tak delegacje niemieckie zwiedziły halę sportową i boisko Orlik w Grabowie nad Prosną, obejrzały drogę Bobrowniki – Stary Pan oraz Godziętowy – Tokarzew, a także Gimnazjum i kompleks sportowy w Doruchowie, Centrum Biotechnologii w Doruchowie, poddane termomodernizacji obiekty Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie, boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie. Ostatnim elementem wycieczki był przejazd z Ostrzeszowa do Szklarki Myślniewskiej, gdzie zorganizowane zostało ognisko integracyjne.
 • Po raz pierwszy odbyła się wymiana pomiędzy młodzieżą I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie oraz Gymnasium ”Am Thie” w Blankenburgu. Spotkanie odbyło się w terminie 29.06.-04.07.2014 r.
 • Współpraca szkół została zainicjowana przez burmistrza Nolla i starostę Janickiego. Głównymi celami spotkań będzie integracja młodzieży obu państw, przełamanie wzajemnych uprzedzeń, nawiązanie kontaktów osobistych, pogłębianie znajomości języka niemieckiego i zainteresowanie strony niemieckiej nauką języka polskiego, historia stosunków polsko-niemieckich. Zadania mogły być zrealizowane dzięki pomocy finansowej PNWM, rodziców, dyrektora szkoły Ryszarda Kaliny, sponsorów. Wśród 12 uczniów biorących udział w wymianie byli muzycy, sportowcy oraz pasjonaci historii i stosunków polsko-niemieckich. Wszyscy znają język niemiecki na poziomie podstawowym, a kilkoro posługuje się tym językiem jak ojczystym. Młodzież uczestniczyła we wspólnych lekcjach historii poświęconych tematyce II wojny światowej, wysiedleń i stosunkom polsko-niemieckimi.
 • Blisko 50 os. delegacja z Blankenburga wzięła udział w 50 Jubileuszowym Crossie Ostrzeszowskim. W licznej grupie znaleźli się: młodzież i nauczyciele Gimnazjum „Am Thie”, tenisiści, członkowie stowarzyszenia sportowego Lokomotive e.V. Wszyscy wzięli czynny udział w Crosie.
 • Podtrzymywana jest bieżąca współpraca pomiędzy sekcją tenisa ziemnego ze stowarzyszenia „Piast” Ostrzeszów oraz tenisistami z Blankenburga. Na zaproszenie władz tamtejszego klubu, grupa tenisistów z Ostrzeszowa udała się z wizytą do Blankenburga w terminie 26-28.09.2014 r.
 • 11 października w  klasztorze sióstr nazaretanek w Ostrzeszowie odbył się kolejny koncert z cyklu „Perły w Koronie”. Z koncertem organowym wystąpił gość z Blankenburga Jürgen Opfermann. Muzyk wystąpił także 12 października w kościele pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie oraz w Kobylej Górze. Wraz z Jürgenem Opfermannem z trzydniową wizytą (10-12.10.2014) w Ostrzeszowie przebywali: burmistrz Hanns Michael Noll, Andreas Flügel – kierownik wydziału gospodarki, Hasso Efffler – kierownik wydziału kultury oraz dr Bernd Büchel – dyrektor Gimnazjum „Am Thie”. Ważnym elementem wizyty było spotkanie z przedstawicielami I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, które współpracuje z Gimnazjum “Am Thie”, i które właśnie gości grupę młodzieży z Blankenburga.                                                                       2015
 • W dniach 23 -24 stycznia 2015 roku Lech Janicki uczestniczył na zaproszenie władz samorządowych Blankenburga w spotkaniu noworocznym. Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku 2015 do Blankenburga przybyli znamienici goście, m.in.: posłanka do Bundestagu Heike Brehmer; minister spraw wewnętrznych Saksonii Holger Stahlknecht; starosta powiatu Harz Martin Skiebe; burmistrz Halberstadt Andreas Henke oraz burmistrz Wernigerode Peter Gaffert, a także książe Hannoveru Henryk, jako przedstawiciel rodu Welfów. Wspaniałą oprawę mużyczną wieczoru przygotowała orkiestra teatru w Halberstadt, pod kierunkiem dyrektora muzycznego Johanna Riegera.

Marta Jędrysiak

 

Współpraca z Blankenburgiem – galeria

 

Back to top button
Skip to content