Komisje Rady Powiatu

Komisja Finansów i Mienia Powiatu:
1.Ewa Kubiak – przewodnicząca
2.Ignacy  Śmiatacz – wiceprzewodniczący
3. Lech Janicki – członek
4.Marianna Powązka – członek
5. Krystyna Sikora – członek

Komisja Rewizyjna:
1. Adam Grzyb – przewodniczący
2. Krystyna Sikora – wiceprzewodnicząca
3. Joanna Krzyżańska-Hyłka
4. Arkadiusz Suchanecki
5. Ignacy Śmiatacz

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
1. Dariusz Świtoń
2, Małgorzata Szymoniak-Staniszewska -wiceprzewodnicząca
3. Adam Mickiewicz
4. Zofia Witkowska
5. Joanna Krzyżańska-Hyłka

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu:
1. Ignacy Śmiatacz – przewodniczący
2. Radosław Gatkowski – wiceprzewodniczący
3. Stefan Hebisz
4. Ewa Kubiak
5. Jerzy Mucha
6. Stanisław Hemmerling
7. Dariusz Świtoń
9. Zofia Witkowska

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych:

  1. Jerzy Mucha – przewodniczący
  2. Lech Janicki – członek
  3. Krystyna Sikora – członek
  4. Arkadiusz Suchanecki – członek
  5. Małgorzata Szymoniak-Staniszewska – członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

  1. Joanna Krzyżańska-Hyłka – przewodnicząca
  2. Adam Grzyb
  3. Arkadiusz Szuchanecki
  4. Dariusz Świtoń
Magdalena Kułak
Back to top button
Skip to content