Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wyniesionym przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 005611P ulica Łąkowa w Ostrzeszowie.

Zadanie nr 1

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wyniesionym przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 005611P ulica Łąkowa w Ostrzeszowie.

Zadanie obejmuje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 wyniesionym przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 005611P ulica Łąkowa w Ostrzeszowie wraz z zamontowaniem detekcji radarowej z tablicą zmiennej treści jako znaków aktywnych na przejściu , oznakowanie poziome, przełożenie nawierzchni istniejących chodników na nowe z zastosowaniem elementów ostrzegawczych dla osób niedowidzących, wymianę istniejącego oznakowania na odblaskowe oraz doświetlenie 1 przejścia dla pieszych lampami na ulicy Łąkowej.

Zadanie nr 2

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wyniesionych przejściach dla pieszych na drodze powiatowej nr 005611P ulica Łąkowa w Ostrzeszowie wraz z wyniesionym skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych na ulicy Sportowej.

Zadanie obejmuje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 wyniesionych przejściach dla pieszych na drodze powiatowej nr 005611P ulica Łąkowa w Ostrzeszowie wraz z wyniesionym skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych z ulicą Sportową, zamontowanie detekcji radarowej z tablicą zmiennej treści jako znaków aktywnych na 1 przejściu, wykonanie 2 wyniesionych przejść dla pieszych, oznakowanie poziome, wyniesione skrzyżowanie ulicy Łąkowej z ulicą Sportową, przełożenie nawierzchni istniejących chodników na nowe z zastosowaniem elementów ostrzegawczych dla osób niedowidzących, wymiana istniejącego oznakowania na odblaskowe oraz doświetlenie 2 przejść dla pieszych lampami na ulicy Łąkowej i Sportowej.

Back to top button
Skip to content