Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wyniesionym przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 005611P ulica Łąkowa w Ostrzeszowie.

Zakończono realizację zadań zrealizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Kwota udzielonego dofinansowania z państwowego funduszu celowego ogółem: 473 981,48 zł
Wysokość wkładu własnego: 118 495,38 zł
Koszt całkowity zadania: 592 476,86 zł

Zadanie nr 1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wyniesionym przejściu dla pieszych na
drodze powiatowej nr 005611P ulica Łąkowa w Ostrzeszowie.

Zadanie obejmowało poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 wyniesionym
przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 005611P ulica Łąkowa w Ostrzeszowie
wraz z zamontowaniem detekcji radarowej z tablicą zmiennej treści jako znaków
aktywnych na przejściu , oznakowanie poziome, przełożenie nawierzchni istniejących
chodników na nowe z zastosowaniem elementów ostrzegawczych dla osób
niedowidzących, wymianę istniejącego oznakowania na odblaskowe oraz doświetlenie 1
przejścia dla pieszych lampami na ulicy Łąkowej.

Zadanie nr 2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wyniesionych przejściach dla pieszych na
drodze powiatowej nr 005611P ulica Łąkowa w Ostrzeszowie wraz z wyniesionym
skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych na ulicy Sportowej.

Zadanie obejmowało poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 wyniesionych
przejściach dla pieszych na drodze powiatowej nr 005611P ulica Łąkowa w
Ostrzeszowie wraz z wyniesionym skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych z ulicą
Sportową, zamontowanie detekcji radarowej z tablicą zmiennej treści jako znaków
aktywnych na 1 przejściu, wykonanie 2 wyniesionych przejść dla pieszych, oznakowanie
poziome, wyniesione skrzyżowanie ulicy Łąkowej z ulicą Sportową, przełożenie
nawierzchni istniejących chodników na nowe z zastosowaniem elementów
ostrzegawczych dla osób niedowidzących, wymiana istniejącego oznakowania na
odblaskowe oraz doświetlenie 2 przejść dla pieszych lampami na ulicy Łąkowej i
Sportowej.

Back to top button
Skip to content