Remont drogi powiatowej nr 5582P Kotłów – Kaliszkowice Ołobockie

W dniu 17.10.2023r. podpisano umowę nr 23.29.23 na dofinansowanie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pod nazwą „ Remont drogi powiatowej nr 5582P Kotłów – Kaliszkowice
Ołobockie”

Długość remontowanego odcinka – 1,130 km
Kwota dofinansowania wyniesie: 363 019,12 zł
Całkowity koszt zadania : 726 038,25 zł

CEL ZADANIA:
Remont drogi nr 5582P Kotłów-Kaliszkowice Ołob. realizowany będzie na terenie gminy Mikstat , powiat
ostrzeszowski. Remont realizowany będzie w terenie niezabudowanym w obszarze wiejskim – po
istniejącym pasie drogi powiatowej nr 5582P wraz z poboczami i zjazdami. Droga 5582P jest drogą klasy
Z-zbiorcza, jednojezdniowa, dwupasmowa o szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej.
Głównym celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno pojazdów jak i
pieszych. Poprzez likwidację zastoisk wodnych na jezdni, poprawę równości nawierzchni jezdni i
poboczy. Poprawę w ruchu transportowym, dostępności do terenów inwestycyjnych oraz skrócenie
czasu dojazdu służb PSP, OSP, KPP, Pogotowia ratunkowego, komunikacji szkolnej, przewozów
mieszkańców pomiędzy miejscowościami.

Back to top button
Skip to content