AktualnościWszystkie

Teren rekreacyjny dla mieszkańców – podpisano umowę z wykonawcą

17 kwietnia podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z urządzeniem terenu rekreacyjnego przy budynku D Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Zamkowej w Ostrzeszowie. W imieniu Zarządu Powiatu dokument podpisali: starosta Lech Janicki i wicestarosta Zofia Witkowska przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Urszuli Mikołajszyk-Machoł, a w imieniu wykonawcy Zbigniew Guzenda z firmy Domum w Olszynie.

W miejscu dawnych tzw. ogródków jordanowskich – przy budynku D Zespołu Szkół nr 2 (przy ul. Zamkowej) powstanie ogólnodostępny teren rekreacyjny – strefa biesiadna z wiatami, grillem i miejscem na palenisko. Obiekt będzie stanowił miejsce spotkań towarzyskich, lekcji w plenerze, integracji, biesiad i koncertów. Z uwagi na swoje położenie, dzięki bliskości parku oraz szkół i przedszkoli, obiekt będzie doskonałym miejscem do plenerowych zajęć dla dzieci i młodzieży, a także idealnym miejscem spotkań seniorów.

Planowane roboty budowlane:
• demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowej bramy wjazdowej, • rozbiórka istniejącego terenu utwardzonego z płyt betonowych, • budowa czterech wiat drewnianych, odwadnianych przez rynny i rury spustowe na sąsiedni teren biologicznie czynny, • montaż dwóch zbiorników 440 l do zbierania wody deszczowej oraz podpięcie ich do rur spustowych, • budowa miejsca do organizacji ogniska wraz ławkami,  • budowa grilla, • zainstalowanie latarni z panelami PV oświetlającymi teren utwardzony oraz instalacji zasilania tych latarni, • budowa nowej nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej .

Wykonawca przystąpił do pracy już następnego dnia; termin wykonania zadania upływa 31 maja.

Całość zadania, wraz z dokumentacją kosztować będzie 383 tysiące złotych, z czego 203 tysiące – to dofinansowanie, jakie powiat za pośrednictwem Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania otrzymał w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywny LEADER”.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content