AktualnościWszystkie

Wicestarosta w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Książenicach

Wicestarosta Zofia Witkowska, która sprawuje nadzór nad sferą pomocy społecznej, 24 kwietnia zwizytowała Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach. Wicestarosta wraz z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anetą Małolepszą, w obecności dyrektora Marcina Łuczaka, obejrzała przeprowadzone w ostatnim czasie prace modernizacyjno-remontowe (między innymi kotłownię), rozmawiała z pracownikami i instruktorami.

Załoga ZAZ przygotowała dla wicestarosty kwiaty i podziękowania za długoletnią współpracę, ponieważ była to ostatnia wizyta Zofii Witkowskiej w podległej placówce – z końcem kadencji wicestarosta kończy pracę na tym stanowisku. Również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazali wicestaroście podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności.

Działający od 2004 roku Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką sektora finansów publicznych, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego; jego organizatorem i organem prowadzącym jest Powiat.

Głównym celem zakładu jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób oraz stwarzanie im jak najkorzystniejszych warunków do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działalność gospodarcza, prowadzona przez zakład ma charakter pomocniczy, nie ma na celu osiągnięcie zysku, a uzyskiwane dochody (ewentualny zysk) przeznaczane są na zakładowy funduszu aktywności, z którego to finansowane są zadanie związane z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą zatrudnionych osób niepełnosprawnych. 

W ZAZ pracuje 56 osób, w tym 45 niepełnosprawnych; ośrodek stanowi ważne ogniwo w systemie rehabilitacji zawodowej będąc placówką pośrednią pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a otwartym rynkiem pracy. Zakład prowadzi działalność gospodarczą o charakterze usługowym, w tym: usługi pralnicze, prace z zakresu ochrony i hodowli lasu, montaż akcesoriów meblarskich, sortowanie i konfekcjonowanie art. spożywczych, znakowanie elementów rusztowań.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content