AktualnościWszystkie

Wizytacja w Domach Dziecka

Wizyta w Domach Dziecka w Ostrzeszowie i Książenicach zakończyła wizytację prowadzonych przez Powiat ośrodków wsparcia będących pod nadzorem wicestarosty Zofii Witkowskiej.

25 kwietnia Zofia Witkowska wraz z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odwiedziła obie prowadzone przez Powiat placówki. W Ostrzeszowie trwał właśnie kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, więc była okazja spotkania się ze wszystkim pracownikami, z dyrektor Iwoną Suchorską-Kurzawą na czele. W Książenicach wicestarosta rozmawiała z wychowankami oraz z wychowawcą-koordynatorem Magdaleną Otorowską.
Wicestarosta podziękowała pracownikom Domów za dobrą współpracę życząc im wszelkiej pomyślności w sferze zawodowej oraz życiu osobistym. Załoga przekazała wicestaroście podziękowania i kwiaty.

Dom Dziecka w Ostrzeszowie w 2020 roku został przekształcony w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze – Dom Dziecka w Ostrzeszowie oraz Dom Dziecka w Książenicach. Obie placówki są jednostkami organizacyjnymi powiatu ostrzeszowskiego i funkcjonują w formie jednostek budżetowych. Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. Stosownie do postanowień tego przepisu wychowankom zapewnione jest miejsce zamieszkania w dwóch budynkach – w Ostrzeszowie i w Książenicach; w każdym znajdą się miejsca dla 14 osób. Obie placówki mają wspólną obsługę administracyjną, finansową, w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną. Dyrektorem Domów jest Iwona Suchorska-Kurzawa.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content