AktualnościWszystkie

Program profilaktyczny powiatu ostrzeszowskiego

Rada Powiatu w Ostrzeszowie przyjęła Program profilaktyczny powiatu ostrzeszowskiego na lata 2021-2025. Na program składają się 3 rozdziały: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie, Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zakłada się, że realizacja założeń programu we wszystkich trzech jego działach, wpłynie na poprawę funkcjonowania klientów instytucji pomocowych w różnych sferach życia  i grupach społecznych. Stworzy także możliwość pogłębienia świadomości środowiska lokalnego na temat problemu przemocy i możliwości jej zwalczania oraz zapobiegania.

Z treścią Programu profilaktycznego powiatu ostrzeszowskiego na lata 2021-2025 można zapoznać się tutaj:

Zgodnie z art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507) do zadań własnych powiatu należy między innymi opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Program profilaktyczny „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie”, „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” oraz Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” powstały w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 6 ust. 3 pkt. 1 i art. 6, ust. 4, pkt. 2 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 218) oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy  Rodzinie na lata 2014-2020.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content