AktualnościWszystkie

Kontrola w obwodzie drogowym w Grabowie Wójtostwie

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, zgodnie ze swoim rocznym planem pracy, przeprowadziła kontrolę w Wydziale Zarządzania Drogami Powiatowymi Starostwa Powiatowego wraz z obwodem drogowym w Grabowie Wójtostwie.

Zespół kontrolny, w którym pracował Ignacy Śmiatacz i Adam Grzyb, dokonał przeglądu wyposażenia bazy drogowej. Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika Wiesława Dombka i Waldemara Rybczaka.

Podczas wizytacji zespół kontrolny stwierdził należyty porządek w obiektach i na placu, gdzie zmagazynowane są pojazdy i sprzęt drogowy. W godzinach przeprowadzanej kontroli (10:00 – 12:00) większość pracowników i pojazdów była w terenie poza jednostką. Pozostałe w bazie pojazdy były garażowane pod wiatami, a znajdujący się na placu sprzęt do bieżących remontów dróg i chodników, do wykaszania poboczy i skarp oraz do odśnieżania był odpowiednio zakonserwowany był na placu.

W ostatnich latach baza interwencyjno-utrzymaniowa wzbogaciła się o następujące sprzęty i pojazdy: samochód ciężarowy IVECO oraz Mercedes, 2 ciągniki rolnicze – CASE z ładowaczem czołowym, CLASS z pługiem do odśnieżania. Dokupiono także termos do przewożenia masy asfaltowej na gorąco, mały walec wibracyjny oraz kosiarkę przegubową do utrzymania poboczy, rowów i skarp. W wyposażeniu kosiarki znajduje się kilka specjalistycznych głowic do utrzymania dróg i chodników.

Oceniając wykonanie powierzonych zadań utrzymaniowych na drogach i chodnikach powiatu ostrzeszowskiego stwierdzić należy, że poprawił się standard jakościowy robót i np. łatanie dziur w jezdni masą na gorąco jest znacznie trwalsze i na dłużej zapewnia przejezdność. Używana dotychczas tzw. „skrapiarka z grysikiem” na szczęście nie jest już potrzebna, a remont nawierzchni ponad 100 km dróg w ostatnich latach pozwolił ekipie drogowców z Grabowa Wójtostwa zapanować nad przejezdnością ponad 260 km zasobu dróg powiatowych – podkreślił zespół kontrolny w swoim protokole.

Wśród aktualnych potrzeb sprzętowo-remontowym zespół kontrolny wymienia m.in. zamiatarkę czołową  do ciągnika ze zbiornikiem, wiaty do magazynowania mieszanki soli z piaskiem, wymianę głowicy do wykaszania skarp, remont pomieszczenia socjalnego, zakup urządzenia do poziomego znakowania dróg powiatowych (pasów) i ogólny remont wiat garażowych w bazie.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej potwierdził realizowanie założonych zadań utrzymaniowo-remontowych na drogach powiatu przez zespół pracowników bazy w Grabowie Wójtostwie. Zespół stwierdził, że baza wymaga doposażenia w panele PV, konieczna jest także wymiana kotła, oraz termomodernizacja obiektu.

Protokół kontroli został skierowany do przewodniczącego Rady Powiatu oraz do ostrzeszowskiego starosty. Dzisiaj zapoznał się z nim Zarząd Powiatu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content