AktualnościWszystkie

Ograniczenie funkcjonowania i zmiana organizacji pracy starostwa

Komunikat Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 13 marca 2020 roku
w sprawie ograniczenia funkcjonowania
i zmiany organizacji pracy starostwa

W związku z wystąpieniem zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS CoV-2 na terenie całego kraju, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników instytucji publicznych powiatu ostrzeszowskiegowprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu polegające na zaleceniu stosowania korespondencyjnego załatwiania spraw przez pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.
Apeluję, aby wszyscy klienci Starostwa Powiatowego oraz innych instytucji powiatowych ograniczyli wizyty w urzędzie i jednostkach podległych, do absolutnie niezbędnych.

Zachęcam do kontaktu korespondencyjnego (pocztowego), telefonicznego i mailowego oraz korzystania (tam gdzie to możliwe) z elektronicznego załatwiania spraw w tym z platformy Cyfrowego Urzędu.

Cyfrowy Urząd:  http://cu.spostrzeszow.nv.pl/|
Email: starostwo@powiatostrzeszowski.pl
Adres: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
Tel. Sekretariat/centrala: 62 732 00 40
Adres skrytki EPUAP –  /9l93jc4jr2/skrytka


Wnioski i podania można składać  w Biurze Podawczym Starostwa (wejście od ul. 21 Stycznia)

Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej powiatu w zakładce Mam sprawę – druki do pobrania https://powiatostrzeszowski.pl/mam-sprawe-druki-do-pobrania/

FUNKCJONOWANIE
POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW ZOSTAJE OGRANICZONE!!!
PRACOWNICY NIE BĘDĄ PRZYJMOWALI
NIEUMÓWIONYCH INTERESANTÓW W BIURACH!!!

DANE KONTAKTOWE
Wydział Budownictwa i Środowiska (ul. Norweska)
Prośba o odbiór wydanego pozwolenia na budowę i innych dokumentów wyłącznie  po telefonicznym ustaleniu szczegółów  z pracownikiem merytorycznym.
Tel. Budownictwo: 62 732 00 95, środowisko: 62 732 00 70,

Wydział Komunikacji: prośba o dokonywanie czynności związanych ze zgłoszeniem zbycia pojazdu oraz nabycia pojazdu bez dokonywania jego rejestracji poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub listownie.
Od wtorku 17 marca 2020 roku – rejestracja telefoniczna, pod numerem 519 333 090
Obsługiwani będą wyłącznie interesanci zarejestrowani telefonicznie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – prośba o składanie wszelkich wniosków i pism w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego. Treść, poprawność, zakres wnioskowanych informacji oraz sposób opłaty, forma i termin  wydania – udzielenia informacji, zostanie przekazana telefonicznie przez pracownika realizującego dany wniosek.

Kontakt: ewidencja gruntów: 62 732 00 84, biuro obsługi 62 732 00 86, nieruchomości: 62 732 00 80, mapa numeryczna: 62 732 00 85, ośrodek dokumentacji geodezyjnej: 62 732 00 83

Pozostałe wydziały:

Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi: 62 732 07 60,

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju: 62 732 00 75, 62 732 00 66

Wydział Finansowy: 62 732 00 63,

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich: 62 732 00 45, sprawy obywatelskie 62 732 00 55, biuro podawcze 62 732 00 44,

Biuro Rady Powiatu/rzecznik prasowy 62 732 00 50

Pracownicy poszczególnych wydziałów będą załatwiali sprawy korespondencyjnie.
W sprawach skomplikowanych  pracownik merytoryczny skontaktuje się z wnioskodawcą lub pełnomocnikiem na wskazany we wniosku nr telefonu.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie prawidłowych danych kontaktowych takich jak numer telefonu i adres email na składanym wniosku.
Jednocześnie zapewniam, że wszelkie sprawy będą załatwiane w terminie.
W związku z zaistniałą sytuacją proszę o zrozumienie i wyrozumiałość.

Starosta Ostrzeszowski
   /-/ Lech Janicki

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content