Mam sprawę – druki do pobrania

Wydział Komunikacji

Rejestracja i Ewidencja Pojazdów

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

Transport, działalność gospodarcza

Opłata komunikacyjna:
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
Nr rachunku: 19 8413 0000 0111 6857 2000 0102

Opłata skarbowa
Urząd Miasta i Gminy
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Pełnomocnictwa i oświadczenia:

Pełnomocnictwo – osoba

Pełnomocnictwo – firma

Pełnomocnictwo odbiór prawa jazdy

Obowiązek informacyjny RODO – ogólna informacja 

Kierownik wydziału:

Wniosek o czasowa/stałą zmianę organizację ruchu.

Wniosek zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.

Obowiązek informacyjny  RODO

Obowiązek informacyjny RODO do wnisoku o zarządzanie ruchem i zezwolenie na wykorzystanie na drogach w sposób szczególny 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wolniej Chłopcy

Zapinaj Pasy

Bez Pasów Bez Przebaczenia

Obudź się Zmęczenie Zabija

MARC – imieniny

Odprowadzę Cię do Domu 1

Odprowadzę Cię Do Domu 2

Nie Jedź po Pijaku

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (sprawy obywatelskie)

Komunikat odnośnie informacji paszportowej

Informacja paszportowa

Sprowadzanie zwłok z zagranicy- informacje

Sprowadzanie zwłok z zagranicy- wniosek

Stowarzyszenia zwykłe

Wydział Budownictwa i Środowiska (budownictwo)

Druki wniosków do pobrania

Wydział Budownictwa i Środowiska (środowisko)

Wzory dokumentów

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju (oświata)

Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej  prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną

Wniosek rodzica o skierowanie do kształcenia specjalnego

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu nauczyciela mianowanego

Rejestracja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wnioski do pobrania

Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi

Załatwiane sprawy

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych, zjazdu w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłączy sieci infrastruktury technicznej ( wod-kan itp.) do budynków, lokalizacja w pasie drogowym, zjazdu, chodnika, napowietrznych linii telekomunikacyjnych i energetycznych. Remonty, przebudowy obiektów w pasie drogowym,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Wykaz dróg powiatowych

Formularz zgłoszenia z OC Dróg dla poszkodowanego – Szkoda  majątkow

Formularz zgłoszenia z OC Dróg dla poszkodowanego – Szkoda osobow

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem roszczenia

Mapa dróg Powiatu Ostrzeszowskiego

Mapa dróg Powiatu Ostrzeszowskiego z podziałem na gminy

Interaktywna mapa z numerami dróg powiatu ostrzeszowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie

Skip to content