Mam sprawę – druki do pobrania

Wydział Komunikacji

Rejestracja i Ewidencja Pojazdów

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

Transport, działalność gospodarcza

UWAGA ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD 1 LIPCA 2023r.

Opłata komunikacyjna:
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
Nr rachunku: 78 1090 1173 0000 0001 5434 0309

Opłata skarbowa
Urząd Miasta i Gminy
Nr rachunku: 25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Przypominamy, że od 1 lipca 2023 roku znów obowiązuje termin 30 dni na rejestrację pojazdu, który nie jest pojazdem nowym, a został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE oraz na zawiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terenie kraju.

Przekroczenie 30-dniowego terminu w wyżej wymienionych przypadkach, może/będzie skutkować nałożeniem kary w wysokości od 200 zł do 1.000 zł, dlatego przypominamy o tym obowiązku.

Zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, o których mowa wyżej można dokonać elektronicznie za pomocą ePUAP. Można je również wysyłać pocztą lub złożyć osobiście do wystawionej przy wejściu do starostwa urny podawczej. Niezależnie od wybranej formy, do wypełnionych wniosków należy dołączyć kopię dokumentu przenoszącego prawa własności pojazdu

Pełnomocnictwa i oświadczenia:

Pełnomocnictwo – osoba

Pełnomocnictwo – firma

Pełnomocnictwo odbiór prawa jazdy

Obowiązek informacyjny RODO – ogólna informacja 

Kierownik wydziału:

Wniosek o czasowa/stałą zmianę organizację ruchu.

Wniosek zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.

Obowiązek informacyjny  RODO

Obowiązek informacyjny RODO do wnisoku o zarządzanie ruchem i zezwolenie na wykorzystanie na drogach w sposób szczególny 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wolniej Chłopcy

Zapinaj Pasy

Bez Pasów Bez Przebaczenia

Obudź się Zmęczenie Zabija

MARC – imieniny

Odprowadzę Cię do Domu 1

Odprowadzę Cię Do Domu 2

Nie Jedź po Pijaku

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (sprawy obywatelskie)

Komunikat odnośnie informacji paszportowej

Informacja paszportowa

Sprowadzanie zwłok z zagranicy- informacje

Sprowadzanie zwłok z zagranicy- wniosek

Stowarzyszenia zwykłe

Wydział Budownictwa i Środowiska (budownictwo)

Druki wniosków do pobrania

Wydział Budownictwa i Środowiska (środowisko)

Wzory dokumentów

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju (oświata)

Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej  prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną

Wniosek rodzica o skierowanie do kształcenia specjalnego

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu nauczyciela mianowanego

Rejestracja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wnioski do pobrania

Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi

Wnioski do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie

Back to top button
Skip to content