AktualnościWszystkie

LXX sesja Rady Powiatu – sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym Rada Powiatu co roku przyjmuje sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Na LXX sesji przewodniczący komisji starosta Lech Janicki przedłożył radzie sprawozdanie komisji za rok 2023.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana przez Starostę Ostrzeszowskiego w maju 2021 roku na trzyletnią kadencję w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli.

Jak podkreślono w sprawozdaniu, w analizowanym okresie stan porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego był zadowalający i nie wystąpiły zdarzenia zakłócające porządek publiczny, a powiatowe służby, inspekcje i straże właściwie wypełniały swoje zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Pełną treść dokumentu prezentujemy poniżej.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content