AktualnościWszystkie

Komunikat starosty w sprawie organizacji pracy starostwa

Komunikat Starosty Ostrzeszowskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 roku
w sprawie organizacji pracy starostwa
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie zmiany w organizacji pracy urzędu polegające na wykonywaniu:
1) określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, z zastrzeżeniem pkt. 3.
2) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w tym dot. m.in:
– wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych,
– wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
– decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
– decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
– decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.
3) W sprawach tego wymagających – obsługa interesantów przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności; po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty!
Podstawową formą komunikacji w kontaktach ze starostwem jest kontakt korespondencyjny: telefoniczny, listowny, emailowy, poprzez ePUAP, platformę Cyfrowego Urzędu.
Wnioski i podania można składać  w skrzynce podawczej przed starostwem (wejście od ul 21 Stycznia)
Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej powiatu w zakładce Mam sprawę – druki do pobrania https://powiatostrzeszowski.pl/mam-sprawe-druki-do-pobrania/

Lech Janicki
Starosta Ostrzeszowski

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content