AktualnościWszystkie

Komisja Rewizyjna podsumowała kontrole

Dwa zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostrzeszowie przeprowadziły kontrole jednostek organizacyjnych powiatu ostrzeszowskiego – ich aktywności i zaangażowania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i dotacji. Kontrole prowadzono w terminie od 8 lipca do 27 listopada 2019 roku.
Kontrolą objęto: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi Starostwa Powiatowego ,Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju, Dom Dziecka w Ostrzeszowie oraz Domy Pomocy Społecznej w Kochłowach, Marszałkach i Kobylej Górze.
Na dzisiejszym swoim posiedzeniu Komisja Rewizyjna sporządziła protokół pokontrolny.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 2018 i 2019 roku opracowały 14 projektów na łączną kwotę ponad 952 tysięcy złotych; z czego ponad 836 tysięcy to pozyskane dotacje.
Trzy Wydziały Starostwa Powiatowego: Wydział Zarzadzania Drogami Powiatowymi, Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii oraz Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich opracowały projekty wartości prawie 10 milionów złotych, z czego 6.045.412 złotych to wysokość pozyskanych dotacji.
Trzy szkoły ponadpodstawowe, dla którym organem prowadzącym jest powiat ostrzeszowski sporządziły 18 projektów na łączną kwotę 5.248.897 zł i pozyskały dotacje wysokości 5.075.505 zł.
Jak zauważyli członkowie Komisji Rewizyjnej, dyrekcje kontrolowanych szkół ponadpodstawowych wskazywały, że  zasadne jest aby w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie powstała komórka lub zespół osób ds. wyszukiwania, realizacji i prowadzenia projektów, a także wsparcia w zakresie przeprowadzania przetargów i koordynowania spraw finansowych. W tej chwili rolę tę częściowo pełni Wydział Oświaty Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju, który prócz realizacji własnych projektów, wspiera inne jednostki organizacyjne powiatu oraz stowarzyszenia przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Ponadto Komisja Rewizyjna proponuje, by Starostwo Powiatowe przeprowadziło akcję promującą  ideę korzystania ze środków zewnętrznych, wspierania i edukowania członków organizacji pozarządowych w zakresie możliwości pozyskiwania wsparcia zewnętrznego, przy jednoczesnym merytorycznym wsparciu. Zdaniem komisji spowoduje napływ środków finansowych na teren powiatu, a także budowanie prospołecznych, obywatelskich  postaw, które są obecnie deficytowe.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content