AktualnościWszystkie

Zmiany w Domu Dziecka

Dom Dziecka w Ostrzeszowie został przekształcony w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze – Dom Dziecka w Ostrzeszowie oraz Dom Dziecka w Książenicach rozpocznie swoją działalność 1 stycznia 2021 roku, po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Obie placówki opiekuńczo-wychowawcze będą jednostkami organizacyjnymi powiatu ostrzeszowskiego i będą funkcjonować w formie jednostek budżetowych. Uchwałę w sprawie przekształcenia, wraz ze statutami placówek, Rada Powiatu podjęła na swojej XXV sesji.
Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. Stosownie do postanowień tego przepisu wychowankom zapewnione będzie miejsce zamieszkania w dwóch budynkach – w Ostrzeszowie i w Książenicach; w każdym znajdą się miejsca dla 14 osób. W celu optymalizacji wydatków ponoszonych na funkcjonowanie utworzonych placówek, Dom Dziecka w Ostrzeszowie zapewni placówce w Książenicach obsługę administracyjną, finansową, w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną. W ramach zorganizowanej wspólnej obsługi, dyrektor placówki obsługującej będzie kierował placówką obsługiwaną przy pomocy wyznaczonego wychowawcy koordynatora.            

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content