AktualnościWszystkie

Z wojewodą o bezpieczeństwie w DPS

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Domach Pomocy Społecznej było tematem wideokonferencji, jaką 22 września zorganizował wojewoda wielkopolski. Na e-spotkanie zaproszono starostów oraz dyrektorów Domów Pomocy Społecznej. W konferencji uczestniczyli między innymi: Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, pełnomocnik wojewody do spraw koordynacji miejsca docelowego transportu pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w celu ich hospitalizacji lub izolacji dr Luiza Maria Korol, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarna dr Jadwiga Kuczma-Napierała oraz zastępca dyrektora WOW NFZ ds. służb mundurowych Paweł Kurzak. W imieniu ostrzeszowskiego samorządu powiatowego w spotkaniu uczestniczyła wicestarosta Zofia Witkowska, która z ramienia Zarządu Powiatu sprawuje pieczę nad sferą opieki społecznej.
W skrócie:
– od 15 września obowiązuje w Wielkopolsce nowy rozkład szpitali – np. jednoimienny szpital przy ul. Szwajcarskiej jest teraz szpitalem wielospecjalistycznym,
– finansowe wsparcie z budżetu państwa w związku z COVID-19 wyniosło 3 mln 78 tys. złotych
– Domy Pomocy Społecznej otrzymały wsparcie rzeczowe: 250 tysięcy maseczek, 178 tysięcy rękawiczek, 14 tysięcy litrów płynu dezynfekującego oraz 13,5 tysiąca przyłbic,
– współpraca administracji rządowej i samorządowej szczebla powiatowego stoi na wysokim poziomie – podkreślił wojewoda Łukasz Mikołajczyk,
– podczas spotkania szczegółowo omówiono narzędzia służące profilaktyce oraz narzędzia służące zmniejszaniu ognisk w przypadku ich wystąpienia. Szczegółowe materiały i wytyczne postępowania dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej otrzymają drogą elektroniczną. Wśród wskazań znajdują się między innymi takie zalecenia jak: pilnowanie pomiaru temperatury wśród pracowników, organizowanie cyklicznych szkoleń dla personelu, rozważenie utworzenia w DPS-ach funkcji pielęgniarki koordynującej w razie wystąpienia w placówce zakażenia, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników poprzez zapewnienie środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcji,
– Nie ma możliwości hospitalizowania wszystkich zakażonych COVID-19; hospitalizowane powinny być osoby dodatnie, u których występują bardzo silne objawy oraz osoby z objawami zapalenia płuc, natomiast pacjenci z łagodnym przebiegiem choroby powinni być leczeni na miejscu, w DPS – podkreślała dr Luiza Maria Korol. Powodem do hospitalizacji jest także istotne ogólne pogorszenie zdrowia – pełnomocnik wojewody do spraw koordynacji miejsca docelowego transportu pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w celu ich hospitalizacji lub izolacji,
– w razie trudności z dostępem do usług POZ Domy Pomocy Społecznej mają niezwłocznie kontaktować się z Wojewódzkim Oddziałem NFZ, ponieważ lekarze mają obowiązek zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej – podkreślił zastępca dyrektora WOW NFZ ds. służb mundurowych Paweł Kurzak,
– wystąpienie ogniska choroby w DPS nie świadczy o złej organizacji pracy, to jest wpisane w pandemię – podkreśliła dr Luiza Maria Korol.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content