AktualnościWszystkie

XXIII sesja Rady Powiatu

14 września o godzinie 12:00 odbędzie się XXIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku XXIII sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza XXIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów XXI i XXII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z realizacji „Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2020 rok,
b) uchwalenia statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach,
c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę nr XVI/105/2020 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwał Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
d) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2020 roku.
7. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z pracy zarządu powiatu między sesjami.
8. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.
W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem SARS CoV-2 na terenie całego kraju, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników instytucji publicznych powiatu ostrzeszowskiego zachęcamy do obserwowania przebiegu XVIII sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie przez Internet podczas transmisji na żywo dostępnej na stronie https://crv.pl/transmisja-wielkopolskie-rada_powiatu_w_ostrzeszowie .

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content