AktualnościWszystkie

XLVII sesja Rady Powiatu

 

Na XLVII sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie radni dokonali korygujących zmian w tegorocznym budżecie powiatu, między innymi związanych ze zwiększeniem dochodów o ponad 00 tysięcy złotych z tytułu refundacji środków Unii Europejskiej dotyczącego przebudowy boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym. W związku z tym zwiększono wydatki budżetowe z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg powiatowych oraz na zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem do głosowań, rejestracji i transmisji obrad sesyjnych.
Druga uchwała podjęta na XLVII sesji Rady Powiatu dotyczyła wynagrodzenia starosty ostrzeszowskiego. W związku z wejściem w życie z dniem 19 maja 2018 roku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), które to rozporządzenie obniżyło wynagrodzenie zasadnicze i podało maksymalny poziom dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych  zatrudnionych na podstawie wyboru w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zaszła konieczność dostosowania wynagrodzenia starosty ostrzeszowskiego do przepisów obowiązujących od 1 lipca tego roku. Miesięczne wynagrodzenie brutto dla starosty wyniesie 10 180 zł, na co składa się wynagrodzenie zasadnicze w wys. 4 700 zł, dodatek funkcyjny  w wys. 1900 zł, dodatek specjalny w wys. 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, łącznie w kwocie 2640 zł i dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, godnie ze stażem pracy w kwocie 940 zł.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content