AktualnościWszystkie

Wręczono stypendia starosty

Sześciu uczniów ostrzeszowskich szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat, otrzymało stypendia starosty na rok szkolny 2018/2019. Stypendia przyznał Zarząd Powiatu na wniosek dyrektorów szkół; dokumenty o ich przyznaniu wręczono dzisiaj – na III sesji Rady Powiatu.
Stypendia, z rąk starosty Lecha Janickiego, przewodniczącego Rady Powiatu Walentego Okonia i członka Zarządu Adama Mickiewicza, otrzymali: Mikołaj Grabarczyk i Kornel Kwiatecki z I Liceum Ogólnokształcącego, Krystian Mazur z Technikum Budowlanego w Zespole Szkół nr 1 i Paulina Otwiaska z Technikum Ekonomicznego w ZS nr 1, Izabela Kolasa z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 i Patryk Sikora z Technikum Informatycznego w ZS nr 2.
Uczniowie ci spełniają wymogi określone Powiatowym Programie Wpierania Edukacji – średnia ich ocen na  świadectwie promocyjnym nie jest mniejsza niż 5,0 i wszyscy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie. Oprócz tych wymogów kandydaci do stypendium powinni dodatkowo spełnić jeden z następujących warunków: aktywnie uczestniczyć w pracach samorządu uczniowskiego, przyczyniać się do promocji powiatu (np. poprzez udział w przeglądach i konkursach innych niż przedmiotowe, na szczeblu co najmniej ponadpowiatowym), pomagać innym. Ostatnim warunkiem uzyskania stypendium jest co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania.
Stypendium starosty stanowiące pomoc o charakterze edukacyjnym  dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych jest przyznawane z budżetu powiatu w wysokości 250 złotych miesięcznie.

Serdecznie gratulujemy stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom!

Charakterystyka stypendystów:
Mikołaj Grabarczyk –  uczeń 3 klasy I LO – finalista etapu centralnego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (VI. 2018), brał udział w etapie okręgowym XLVII Olimpiady Biologicznej. Jest uczniem odpowiedzialnym i bardzo pilnym. Średnia jego ocen na świadectwie promocyjnym wyniosła 5,7. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, jest organizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć sportowych.

Kornel Kwiatecki – uczeń 3 klasy  I LO – jest finalistą konkursu matematycznego KOMA, –  (XII. 2017 r.)
Uzyskał III miejsce w Powiatowej Licealiadzie Tenisa Stołowego (X.2017)  oraz III miejsce  w kategorii drużynowej na Wrocławskim Dniu Młodego Elektryka na Politechnice Wrocławskiej (IV.2018). Angażuje się w życie szkolne oraz pozaszkolne. Uczęszczał na zajęcia, na których uczył się programować w języku Python, oraz samodzielnie rozwija zdolności programując w języku C++. Średnia jego ocen na świadectwie promocyjnym wyniosła 5,88.

Krystian Mazur  –  uczeń kl. 4 Technikum Budowlanego w ZS nr 1 – laureat XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Uczeń o wysokiej kulturze osobistej, angażuje się w życie klasy i szkoły. Jest wzorem dla innych, charakteryzuje się wysoką pracowitością, sumiennością i obowiązkowością. Chętnie udziela pomocy koleżankom i kolegom w rozwiązywaniu trudniejszych zagadnień. Średnia ocen na świadectwie promocyjnym wyniosła 5,19.

Paulina Otwiaska – z kl. 4 Technikum Ekonomicznego w ZS nr 1 – uczennica o wysokiej kulturze osobistej, angażuje się w życie klasy i szkoły,  współorganizatorka szkolnych obchodów świąt i rocznic państwowych. Jest wzorem dla innych, charakteryzuje się wysoką pracowitością i sumiennością, obowiązkowością.  Chętnie udziela pomocy koleżankom i kolegom w rozwiązywaniu trudniejszych zagadnień. Średnia ocen na świadectwie promocyjnym wyniosła 5,14.

Izabela Kolasa –  uczennica kl. III II Liceum Ogólnokształcącego w ZS nr 2 – wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych i wysoką kulturą osobistą. Wypracowała  średnią ocen  na świadectwie promocyjnym 5,1.  Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły działając w samorządzie uczniowskim oraz wolontariacie. Jest przyboczną ósmej kobylogórskiej drużyny harcerek Nadzieja.
Patryk Sikora – uczeń kl. 2 Technikum Informatycznego w ZS nr 2 – wyróżnia się wysoką kulturą osobistą oraz wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych. Średnia ocen na świadectwie promocyjnym  wyniosła 5,42. Uczeń wykazuje wszechstronne zainteresowania i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content