AktualnościWszystkie

Walne zebranie stowarzyszenia S11

21 czerwca w Poznaniu odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”. W zebraniu uczestniczył Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki.
Członkowie stowarzyszenia w drodze uchwały zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2021 roku oraz sprawozdanie finansowe; przyjęli też plan działania na rok 2022.
Stowarzyszenie Gmin, Powiatów I Województw „Droga S11” powstało w lipcu 2006 r. w Koszalinie i zrzesz samorządy, przez teren których przebiega planowana trasa drogi ekspresowej S11 – od Koszalina do Pyrzowic k. Katowic. Celem organizacji jest doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej o długości ok. 550 km przebiegającej przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie łącząc północ z południem Polski.
Realizacja drogi ekspresowej S-11 jest inwestycją o kluczowym i strategicznym znaczeniu dla regionów przez które ma przebiegać. Stowarzyszenie zabiega więc o modernizację drogi krajowej nr 11 do parametrów trasy ekspresowej, w nadziei na wzrost konkurencyjności lokalnych ośrodków gospodarczych i tym samym zaprzestanie dalszej ich peryferyzacji. W konsekwencji realizacja S11 ma przyczynić się do podniesienia konkurencyjności gospodarczej regionów i spójności transportowej Polski w układzie południkowym przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienia spójności społecznej i przestrzennej kraju.
Po zabiegach i staraniach Stowarzyszenia przedsięwzięcie to zostało wpisane do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content