AktualnościWszystkie

Nabór wniosków o pomoc finansową dla KGW

3 kwietnia 2023 r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa dla Kół Gospodyń Wiejskich na realizację celów statutowych w 2023 r.

– Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce Pomoc krajowa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-pomoc-na-realizacje-celow-okreslonych-w-ustawie—nabor-2023, zostały umieszczone podstawowe informacje dotyczące składania wniosków oraz warunków przyznawania pomocy dla Kół Gospodyń Wiejskich.

– Nastąpiła zmiana przepisów prawnych dotyczących Kół Gospodyń Wiejskich. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla Kół Gospodyń Wiejskich (Dz.U., poz. 543) wprowadziło obowiązek:
– posiadania numeru identyfikacyjnego w Ewidencji Producentów przed złożeniem wniosku o pomoc,
– wypłacania środków na rachunek bankowy koła lub rachunek koła prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany w systemie ewidencji producentów.

– Została zwiększona stawka pomocy:
– 8 000 zł, jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
– 9 000 zł, jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
– 10 000 zł, jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich liczy ponad 75 członków;

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2023 roku wynosi 120 mln zł.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content