AktualnościWszystkie

Radni o powiatowej oświacie

Rada Powiatu w Ostrzeszowie przyjęła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego za rok szkolny 2020/2021.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego w roku szkolnym 2020/2021 przyjęła 30 listopada, na XLIX sesji, Rada Powiatu w Ostrzeszowie.
Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora w szkołach i placówkach, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.
Informacja została opracowana w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej, dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, materiały przygotowane przez szkoły i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz na podstawie własnych opracowań Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju.
Pełny tekst dokumentu przyjętego przez Radę Powiatu znajduje się tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content