AktualnościWszystkie

Rada uchwaliła regulamin wynagradzania nauczycieli

Rada Powiatu uchwaliła regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, w tym szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez powiat ostrzeszowski.
Zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli wprowadzono w celu jego urealnienia, między innymi zwiększając dodatki motywacyjne dla nauczycieli, o co zabiegały związki zawodowe.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content