AktualnościWszystkie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Rada Powiatu w Ostrzeszowie, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na ostatniej sesji (30 września) podjęła uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Zadaniem Programu jest ustalenie jednoznacznych zasad współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi, opartych na partnerstwie i jawności w celu efektywnego wykonywania zadań publicznych i racjonalnego dysponowania publicznymi środkami dla wspólnego dobra lokalnej społeczności.

W dniach od 7 do 16 września 2022 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące uchwalanego Programu. Organizacje pozarządowe nie wniosły do przedstawionego projektu żadnych uwag.            

Pełny tekst Programu prezentujemy poniżej:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content