AktualnościWszystkie

Program rozwoju pieczy zastępczej

Wspieranie procesu tworzenia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, a także wspieranie istniejących rodzin, zapewnienie specjalistycznych szkoleń i poradnictwa, a także wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – to główne cele Trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej, jaki na II sesji uchwaliła Rada Powiatu w Ostrzeszowie. Czynności zmierzające do skutecznej pomocy rodzinie mającej trudności opiekuńczo-wychowawcze są koniecznością w skutecznej ochronie dzieci.  Skuteczna pomoc jest możliwa w przypadku, kiedy zostanie osiągnięta współpraca wszystkich osób, instytucji i organizacji pracującymi z dziećmi i rodziną. Dlatego też partnerami w realizacji programu będą: ośrodki pomocy społecznej powiatu ostrzeszowskiego, Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Zespół Sądowej Służby Kuratorskiej, Prokuratura Rejonowa, szkoły, policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  placówki opiekuńczo-wychowawcze, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia Leczenia Uzależnień, szpitale i przychodnie rejonowe, samorządy gminne, organizacje pozarządowe, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, kościoły i wolontariusze.

Pełen tekst uchwalonego przez radę powiatu programu znajduje się tutaj: Trzyletni program rozwoju pieczy zastępczej

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content