AktualnościWszystkie

Powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

Na III sesji Rady Powiatu powołano przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalono jej skład osobowy.
Zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym, rada powiatu rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu obligatoryjnie powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. W skład tej komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz będących członkami zarządu.
Czternastoma głosami „za” przy dwóch „wstrzymujących” do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Ostrzeszowie wybrano Arkadiusza Suchaneckiego. W komisji tej pracować będą także: Adam Grzyb, Stanisław Hemmerling (wiceprzewodniczący), Jerzy Mucha oraz Małgorzata Szymoniak-Staniszewska.

 

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content