AktualnościWszystkie

Posiedzenie Zarządu Powiatu

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu 6 września, przyjęty został projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu: „Program współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Projekt programu opublikowano w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.

http://bip.powiatostrzeszowski.pl/a,32747,uchwala-zarzadu-powiatu-nr-412022-z-6-wrzesnia-2022-roku-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spole.html

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content