AktualnościWszystkie

Plan naprawczy OCZ – komunikat

KOMUNIKAT w sprawie Wieloletniego programu strategicznego (planu naprawczego) na lata 2023-2024 dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia przyjętego do realizacji przez Radę Nadzorczą OCZ w dniu 22 grudnia 2022 r. Dokument zakłada co następuje:
I. Utrzymanie dotychczas funkcjonujących oddziałów szpitalnych w 2023 roku w częściowo zmienionej formie:
1) Oddział chirurgiczny w I kwartale 2023 bez zmian, od II kwartału przejście na chirurgię planową.

2) Oddział położniczy, neonatologia, ginekologia bez zmian do końca I kwartału 2023. Od II kwartału ginekologia 1 dnia bez położnictwa i neonatologii.

3) Oddział internistyczny bez zmian z założeniem zwiększenia ilości łóżek do 42.

4) Oddział pediatryczny bez zmian.

5) Oddziały medycyny paliatywnej i ZOL bez zmian.

6) Poradnie specjalistyczne w tym ginekologiczno-położnicza oraz chirurgiczna bez zmian.

II. Powyższe działania wymagają akceptacji WOW NFZ w Poznaniu w zakresie zmiany kontraktu za porozumieniem stron.

PONADTO ZARZĄD POWIATU PRZYJĄŁ CO NASTĘPUJE:

  1. Zarząd Powiatu pozytywnie opiniuję utrzymanie dotychczas funkcjonujących oddziałów jednak w sytuacji zagrożenia funkcjonowania całego szpitala powyższe działania uważamy za konieczne i niezbędne. Rozłożenie tych zmian w czasie podyktowane jest oczekiwaniem na korektę poziomu finansowania usług szpitalnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co umożliwiłoby powrót do szerszego zakresu działalności.
  2. Zarząd Powiatu obliguje Prezesa i Zarząd OCZ do kontynuacji intensywnych działań oszczędnościowych w placówce, w tym dostosowania obecnego pakietu socjalnego dla pracowników do obecnej sytuacji (regulamin pracy).
  3. Zarząd Powiatu oraz Starosta Ostrzeszowski poczynią starania w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych na zmiany organizacyjne w placówce.
  4. Zarząd Powiatu obliguje prezesa OCZ do poszukiwania i rozwoju innych generujących zysk działalności medycznych na bazie zasobów kadrowych oraz obiektów ostrzeszowskiego szpitala.
  5. Prezes OCZ zobligowany jest do podjęcia ewentualnych innych działań adekwatnych do bieżącej sytuacji.
  6. Pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu (29.12.2022 r.) przygotowana jest uchwała o pożyczce na wsparcie działalności OCZ w kwocie 1mln. 500 tys. zł. Na koniec I kwartału samorząd powiatowy rozważy ponowną pomoc dla szpitala. Będzie ona uzależniona od postępów w zakresie przeprowadzanych zmian w placówce.

Zarząd Powiatu
w Ostrzeszowie

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content