AktualnościWszystkie

Odchodzi dyrektor DPS w Kobylej Górze

W związku z przejściem na emeryturę, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze Małgorzata Dłubak złożyła rezygnację ze stanowiska z dniem 28 lipca. Zarząd Powiatu, który zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, przyjął rezygnację i podjął uchwałę w sprawie zwolnienia dyrektor DPS w Kobylej Górze.

W związku z odejściem dyrektor Małgorzaty Dłubak, został ogłoszony konkurs na wakujące stanowisko – wymagane dokumenty należy składać do 30 czerwca. Procedura naboru jest dwuetapowa: I etap – kwalifikacja formalna – obejmuje badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. W II etapie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się poniżej:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content