AktualnościWszystkie

Ocena zasobów pomocy społecznej

Rada Powiatu w Ostrzeszowie na swojej ostatniej sesji podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. W myśl art. 16 a ust. 4 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku taki dokument odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, sejmikowi województwa. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.
Zasoby pomocy społecznej powiatu ostrzeszowskiego, określone w ocenie przedłożonej Radzie Powiatu, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.
Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu ostrzeszowskiego za 2020 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom powiatu podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku.

XXXII sesja Rady Powiatu
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content