AktualnościWszystkie

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy do współpracy w ramach członkostwa w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2023-2027. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy.

Kandydatów należy zgłaszać do 17 stycznia za pomocą Karty zgłoszenia:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, za pośrednictwem poczty lub osobiście w recepcji WUP od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Kandydat do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2023-2027”. O rozpatrzeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do WUP.

Decyzję o powołaniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu podejmie Marszałek Województwa Wielkopolskiego w formie zarządzenia. Marszałek pisemnie poinformuje powołanych członków o terminie posiedzenia inaugurującego WRRP w poznaniu kadencji 2023-2027.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content